[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
 • 2018-жылдагы Кенештин чечимдери Комментарии к записи Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХI -сессиясынын токтомдору отключены


  Ак-Жол айыл аймактык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги

  ХI-сессиясынын

  ТОКТОМУ №1/1

  2018-жылдын 24-декабры                                                                                                          Ак-Жол айылы. 

   Ак-Жол  айыл  өкмөтүнүн 2018-жылдагы  бюджетинин аткарылышын кабыл   алуу, 2019-жылга бюджетин жана 2020-2021-жылдардын   болжолдуу долбоорун бекитүү  жөнүндө

  Ак-Жол айыл өкмөтүнүн  Финансы  жана Экономика бөлүмүнүн башчысы С. Ажыматовдун   жана Ак-Жол айылдык кеңешинин бюджет комитетинин төрагасы Эшалиев Эсеналынын   билдирүүсүн угуп жана талкуулап  айылдык кеңешинин VII –чакырылышынын кезектеги   ХI-сессиясы 

                                                             Т О К Т О М  К Ы Л А Т:

  1.  Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын бюджетинин аткарылышы жакшы деп табылып, бекитилсин.
  2. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын жергиликтүү бюджетинин көлөмү, өздүк бекитилген киреше 7 182,7 (жети  миллион бир  жүз сексен эки  миң жети  жүз)   сом, жайыт пайдалануучулар бирикмесинен 366,9 (үч жүз алтымыш алты миң тогуз жүз) сом, теңдөөчү грант  9 013,9 (тогуз миллион он үч миң тогуз жүз) сом, атайын каражат 120,0 (бир жүз жыйырма миң) сом кошулуп,       жалпысы: 16 683,5(он алты миллион алты жүз сексен үч миң беш жүз) сом суммасында №1 тиркемеге негиз   бекитилсин.
  3. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2020-2021-жылдарга болжолдуу долбоордук бюджетинин трансферттеринин көлөмү  жана киреше бөлүгүнүн   2020-2021-жылдардын болжолдуу    долбоорун тактоо жагы айыл өкмөтүнүн салык кызматкери Н. Мырзатаевге милдеттендирилсин.
  4. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү №2-тиркемелерге ылайык 16 683,5  (он алты миллион алты жүз сексен үч  миң беш         жуз) сом менен бекитилсин.
  5. Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке берилүүчү теңдөөчү грант “Кыргыз Республикасынын 2019-жылга жана 2020-2021-жылдардын долбооруна Республикалык    бюджет жөнүндөгү” мыйзамынын 6 статьясынын 4 пунктуна жана 12 статьясынын 3 пуктуна негиз биринчи  кезекте коргоого алынган   статьяларга, коммуналдык чыгымдарга, калган сумма башка керектелүүчү  статьяларга   жумшалаары жана коммуналдык чыгымдын  толук каржылоосуна айыл өкмөтү жоопкерчилик тартаары белгиленсин.
  6. Айыл өкмөтүнүн бюджетин үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында өздүк кирешелердин салык жана салык эмес төлөмдөрдүн белгиленген пландарынын ар-бир түрлөрү боюнча аткаруу салык инспекторуна милдеттендирилсин.
  7. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 24-беренесине негиз жалпы жылдык бюджеттин чыгымдарынын көлөмдөрүнүн  1 пайызга чейинки же болбосо 160,0 (бир жүз алтымыш  миң) сом  өлчөмүндө    Айыл  өкмөтүнүн  резервдик фондусу болуп түзүлсүн.
  8. Айыл өкмөтүнүн экономист-статист кызматкеринин эмгек акысы, байланыш кызматы, сапар чыгымы жана ар түрдүү чыгымдары Аксы райондук статистика бөлүмү менен түзүлгөн келишимге ылайык төлөнүп берилсин.
  9. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 110-беренесине негиз калдык акча каражатынын эсебинен жүгүртүүдөгү кассалык накталай акчанын  көлөмү бир айлык эмгек акы төлөө фондунун чектеринде 260,0(эки жүз алтымыш миң) сом  өлчөмүндө белгиленсин.
  10. Айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетинин жалпы көлөмү бекитилип жыл ичиндеги өзгөртүү, толуктоолорду айыл өкмөтүнүн буйругу менен өзгөртүү толуктоо киргизүү жагы   каржы  бөлүмүнүн  башчысы С.  Ажыматовго   милдеттендирилсин.
  11. Жогорудагы аныкталган жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча айылдык кеңештин бюджет жана каржы комитетине билдирүү берип туруу жагы каржы   бөлүмүнүн  башчысы С Ажыматовго  милдеттендирилсин.
  12. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин бюджет       жана каржы комитетинин төрагасына жүктөлсүн.
  13. Токтом мамлекеттик тилде гана жазылды.

  Төрага:                                                                                             Т.Батыралиев

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХII -сессиясынын

  2018-жылдын 24-декабрындагы  № 1/1-токтому менен бекитилди.

   

      2019-2020-2021-жылдаргы карата кирешелер боюнча айылдык Кеңештин VII- чакырылышынын  кезектегиХI- сессиясындагы   №1/1 токтомуна № 1-тиркеме
    Бюджеттик классификация план 2019 план 2020 план 2021
    кирешелердин аталышы      
  11111100 Салык агентиги төлөөчү киреше салыгы 1525,0 2030,0 2564,0
  11122200 ыктыярдуу патенттин негизинде салык 96,3 96,3 96,3
  11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө  салык 21,2 21,2 21,2
  11312200 жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 305,0 305,0 305,0
  11321100 короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 61,0 61,0 61,0
  11321200 айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 738,0 738,0 738,0
  11321300 калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу жер салыгы 93,2 93,2 93,2
  11412100 Сатуудан салык 2,0 1,0 0,0
  11462130 Көмүр үчүн 1155,0 1233,0 1283,0
  13321200 Тендөөчү гранттар 9013,9 9142,4 8530,3
  14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы        2360,0 2360,0 2360,0
  14152200 жайыт жерлерин пайдалануу үчүн төлөөлөр 366,9 366,9 366,9
  14152600 Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы       826,0 826,0 826,0
  142389 кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы 120,0 120,0 120,0
    Жалпы  16683,5 17394,0 17364,9

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХII -сессиясынын

  2018-жылдын 24-декабрындагы  № 1/1-токтому менен бекитилди.

  Ак-Жол айылдык Кеңешинин 24-декабрь   2018-жылдагы   VII-чакырылышынын ХI-сессиясындагы № 1/1 токтомуна  № 2-тиркеме 
     
    Жалпы сумма  16683,5
  1 Эмгек акы  4026,6
  2 соц.фонд 604,0
  3 Сапар чыгымы 250,0
  4 бензин 120,0
  5 запчаст 30,0
  6 байлыныш кызматы  53,2
  7 эл энергия 795,0
  8 резер фонд 160,0
  9 көмүр 650,0
  10 атайын каражат 120,0
  11 жайыт төлөмү 244,6
  12 Материалдык жардамдар  200,0
  13 МЧСке  200,0
  14 Солярка 200,0
  15 Орг техника  100,0
  16 Конц.товары  100,0
  17 Майрамдарга  200,0
  18 спорт оюндарына  200,0
  19 Сыдыков мектебин лабороториядан өткөрүү  6,0
  20 Бала-бакча курууга  3000,0
  21 Паркты бүткөрүүгө  94,2
  22 Орозалиев мектебин лабороториядан өткөрүү  6,0
  23 Каткан- Аңыз алышка цемент алууга 40,0
  24 Ташкулов мектебин лабороториядан өткөрүүгө  6,0
  25 А Мырзабеков мектебине ажааткана курууга 250,0
  26 А Мырзабеков мектебине ачык спорт аянтча  300,0
  27 Кечуу мектеп лабороториядан өткөрүүгө  6,0
  28 Тегене спорт залга жылуулук  350,0
  29 Т .Тыныбеков лабороториядан өткөрүүгө 6,0
  30 Кара-Тыт мектепке компютер, ксерокопия алууга 40,0
  31 Кара-Тыт мектеп лабороториядан өткөрүүгө  5,0
  32 Разан-Сай мектеп капиталный  ремонт  450,0
  33 Разан-Сай мектеп лабороториядан өткөрүүгө   5,0
  34 Разан-Сай ФАП ремонт  45,0
  35 Разаз-Сай окуучуларды ташууга  117,0
  36 Кызыл-Бейит паромга матор  алууга  40,0
  37 Ички жолдорду шагалдоого  500,0
  38 жер трансформация  300,0
  39 Тунку жарык 1 км орнотууга  200,0
  40 Көрктөндүрүүгө  250,0
  41 Ген план айыл өкмөтү  300,0
  42 Столба алмаштыруу 0,4  1000,0
  43 2018- жылдан карыз төлөөгө 270,0
  44 АПУ, Проект, смета жасатууга  200,0
  45 Тех условия  30,0
  46 ГСВ ремонт  320,0
  47 Спорт инвентар алууга  50,0
  48 Китеп сатып алууга  30,0
  49 Ар турдуу чыгымдар 205,9
  50 Маданият уйун лабороториядан өткөрүүгө 4,0
  51 Канторду лабороториядан өткөрүүгө 4,0
    бардыгы :  16683,5


  Ак-Жол айыл аймактык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги ХI-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 1/2

   2018-жылдын 24-декабры                                                                                                            Ак-Жол айылы 

  Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын  атайын каражатын бекитүү жөнүндө

   Айыл өкмөтүнүн каржы бөлүм башчысы С.Ажыматовдун жана Ак-Жол айылдык кеңешинин бюджет комитетинин төрагасы Эшалиев Эсеналынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол  айылдык кеңешинин кезектеги VII-чакырылышынын ХI-сессиясы

                                                             Т О К Т О М  К Ы Л А Т:

  1. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн атайын каражаты айылдык Кеңештин VII- чакырылышынын  ХI- сессиясындагы   №1/1 токтомунун  № 1-тиркеме ылайык, киреше бөлүгү 120,0 (бир жүз жыйырма миң) сом жана чыгаша бөлүгү № 2 – тиркемеге ылайык  120,0 (бир жүз жыйырма миң) сомго бекитилип  башкаруу аппараты  аркылуу жумшалсын.
  2. 2019-жылдын 1-январына карата калган калдык эсебинен 134,5 (бир жүз отуз төрт миң беш жүз миң)  сомго кошумча смета түзүлсүн.
  3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасына жүктөлсүн.

                   Төрага:                                                                                         Т. Батыралиев.   


  Ак-Жол айыл аймактык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги                                                  ХI-сессиясынын

   ТОКТОМУ № 1/3

    2018-жылдын 24-декабры                                                                                   Ак-Жол айылы 

                                                                                                

   2018-жылдан калган калдык акча    каражатын бөлүштүрүү  жөнүндө

  Ак-Жол айыл өкмөтүнүн финансы жана экономика бөлүмүнүн башчысы С.Ажыматовдун жана Ак-Жол айылдык кеңешинин бюджет комитетинин төрагасы Эшалиев Эсеналынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап айылдык кеңешинин VII –чакырылышынын кезектеги ХI-сесиясы 

                                                             Т О К Т О М  К Ы Л А Т:

  1. Айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын киреше бөлүгүнөн 2019-жылга калган 9 221,6 (тогуз миллион эки жүз жыйырма бир миң алты жүз) сом калдык акча каражаты  № 3 тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Кыргыз Республикасынын 2020-жылга эл жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү жөнүндөгү 2017-жылдын 23-октябрь айындагы №690-токтомуна негиз 250,0 (эки жүз элүү миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
  3. Бул каражатты мыйзам чегинде иштетүү жагы Ак-Жол айыл өкмөтүнун ФЭБнүн башчысы C.Ажыматовго милдеттендирилсин.
  4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Ак-Жол айылдык кеңешинин бюджет комитетинин төрагасы Э.Эшалиевге милдеттендирилсин.

                          Төрага:                                                                                  Т. Батыралиев.

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХII -сессиясынын

  2018-жылдын 24-декабрындагы  № 1/3-токтому менен бекитилди.

  Ак-Жол айылдык Кеңешинин 24-декабрь   2018-жылдагы  VII-чакырылышынын ХI-сессиясындагы № 1/3 токтомуна  № 3-тиркеме 
  Жалпы сумма  9221,6
  1 Ак-Жол айылына тратуар курууга  2100,0
  2 Бала-бакча уюштурууга  1000,0
  3 Сыдыков мектеби ысык  тамак уюштуруу  152,0
  4 Бала-бакча курууга  2000,0
  5 Эс алуу жайын  бүткөрүүгө  405,8
  6 Шынаа айылындагы  алышты оңдоого 130,0
  7 Спорт комплекс ремонт иштери үчүн 70,0
  8 Жолдошов ашканага өздүк  салым   197,8
  9 Жолдошов мектебин лабороториядан өткөрүүгө  6,0
  10 Жолдошов мектебине компютер алууга  30,0
  11 Аксакалдар кеңешине  40,0
  12 Айылдык Кеңешке кабинет даярдоо  300,0
  13 Айылдарга табличка жасатуу  250,0
  14 Орозалиев мектеби 3 класс полун алмаштыруу  120,0
  15 ФАП райкомол ремонттоого 60,0
  16 Райкомол айылына фудбол аянтча курууга  1400,0
  17 Кызматтык авто унаа алууга   700,0
  18 кассалык накталай акчанын  көлөмү  260,0
    бардыгы :  9221,6

   


   

              


   

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХI -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 2

  2018-жылдын 24-декабры.                                                                         Ак-Жол  айылы.

  Ак-Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Мырзагуловдун жылдык отчету жөнүндө.

   

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХI -сессиясынын күн тартибиндеги    2- маселеси Ак-Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Мырзагуловдун жылдык отчетун угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХI -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

   

  1. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Мырзагуловдун 2018-жыл Региондорду өнүктүрүү жылына карата айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүү программасын турмушка ашыруу жаатында жасалган иш аракети жакшы деп табылсын.
  2. 2018-жыл Региондорду өнүктүрүү жылында айыл өкмөтүнүн кабыл алган социалдык –экономикалык өнүгүү программасына кирип ,бирок аткарылбай калган иш чаралардын кээ бир түрү  2019-жылдын аткарылуучу иш чарасына киргизилсин жана бул маселелер боюнча өз убагында маалымат берип туруу жагы айыл өкмөт башчысына милдеттендирилсин.

   

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.    Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХI -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 3

  2018-жылдын 24-декабры.                                                                         Ак-Жол  айылы.

   

  Ак-Жол айыл өкмөтүнүн алдындагы Жайыт комитетинин жылдык отчету. 2018-жылдын бюджеттинин аткарылышын кабыл алуу  2019-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө.

   

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХI -сессиясынын күн тартибиндеги    3- маселеси Ак-Жол айыл өкмөтүнүн алдындагы Жайыт комитетинин жылдык отчету. 2018-жылдын бюджеттинин аткарылышын кабыл алуу  2019-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө Ак-Жол айыл өкмөтүнүн алдындагы Жайыт комитетинин төрагасы Н.Молдобаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги ХI -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

   

  1. Ак-Жол айыл Өкмөтүнүн алдындагы Жайыт комитетинин төрагасынын жылдык отчету кээ бир кемчиликтерди эске алуу менен канааттандырарлык деп белгиленсин.
  2. Жайыт комитетинин 2018-жылга карата бюджетинин аткарылышы кээ бир кемчиликтерди эске алуу менен кабыл алынсын.
  3. Жайыт комитетинин 2019-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү (№1-тиркеме)чыгаша бөлүгү (№2-тиркеме)кээ бир алымча-кошумчаларды эске алуу менен бекитилсин.
  4. Жайыт мыйзамынын жоболорун бузуп,жайыт билетин албай жана жайыт билетин узартпай чыккан жайыт пайдалануучуларга айып акы салынаары эскертилсин.
  5. Жайыт билетин алуу үчүн жайыт пайдалануучулар төрт түлүк малын эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу тактаманы (вет.справка) айыл Өкмөтүнүн ветеринардык врачынан алуу жагы милдеттендирилсин.
  6. Жайыт комитетинин 2019-жылга карата салык алуу жагы Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин маалыматына негиз төмөндөгүдөй бекитилсин.(№3-тиркеме  тиркелет)
  7. АРИСтен берилүүчү гранттык (374 000 сом) каражатка Кызыл-Бейит айылына көпүрө куруу жагы белгиленсин.
  8. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Жайыт комитетинин башчысы Н.Молдобаевке милдеттендирилсин.

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.

  Ак-Жол айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын XI-сесиясынын №-4 токтому менен бекитилди.

  Ак-Жол айыл аймагынын Ак-Жол айылдык  Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги  XI-сесиясынын №-4 токтомуна № 1-тиркеме

  Жалал-Абад областынын Аксы районундагы Ак-Жол айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин киреше  сметасы.

   

  Малдын түрү

  Саны

   

   

  ГЛФ

  Жайыт пайдалануу үчүн 1 мал башына төлөм. Күтүлүүчү сумма Саны

   

   

  ГЗЗ

  Жайыт пайдалануу үчүн 1 мал башына төлөм. Күтүлүүчү сумма баары
  Бодо мал 1455 38 55290 364 56 20387 75677
  Торпок 679 30 20370 170 40 6800 27170
  Жылкы 749,6 38 28485 187,4 56 10494 38979
  Эшек 187 38 7106 47 56     2632     9738
  жандык    12104 8 96832 3026 12 36312 133144
  Катталбаган малдан түшүүчү киреше      41600
  Дефитцить      0
  Малдан тушкон киреше    208083      76625    326308
  Жууттан тушот 30000
  Кыркым кайчыдан 10000
  Пресподборщиктен 50000
  Жалпы киреше 416308

  Ак-Жол айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын XI-сесиясынын №-4 токтому менен бекитилди.

  Ак-Жол айыл аймагынын Ак-Жол айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги XI-сесиясынын №4- токтомуна № 2- тиркеме

  Жалал-Абад областынын Аксы районундагы Ак-Жол айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2019-жылга бюджети

  чыгымдардын статьялары саны баасы суммасы
  1.       Эмгек акы төрага 12 7000 84000
  2.       Эмгек акы эсепчи 12 6800 81600
  3.       Ишкананы камсыздандыруу үчүн төлөм (соцфонд.налог) 17,28% 12 28556 28556
  4.       Иш сапар чыгымдары 12 27576 27576
  5.       Иш кагаз чыгымдары 12 10137 11117
  6.       Жайыт салыгы 42459
  7.       Айыл Өкмөтүнө 3\1       122300 
  8.       АРИСке өздүк салым 18700
  10 Жайытка мониторинг жургузуу           
           
    Жалпы     416307

  Ак-Жол айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын XI-сесиясынын №-4 токтому менен бекитилди.

  Ак-Жол айыл аймагынын Ак-Жол айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги XI-сесиясынын №4- токтомуна № 3- тиркеме

  Жалал-Абад областынын Аксы районундагы Ак-Жол айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2019-жылга салык алуу боюнча маалыматы

   

   

  малдын түрү Саны

  ГЛФ

  Которуу коэфиценти  шарттуу мал түрү

  ГЗЗ

  жайыт билет акысы
  ГЗЗ ГЛФ
  1)       Бодо мал 1455 1 364 56 38
  2 Торпок 475,3 0,7 119 40 30
  3 Жандык 2420,8 0,2 605,2 12 8
  3 Жылкы 749,6 1 187,4 56 38
  4 эшек    187 1 47 56 38
    баары: 5287,7   1322,6    

   

  Ак-Жол айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын XI-сесиясынын №-4 токтому менен бекитилди.                                                                                                                                           

  Ак-Жол айыл аймагынын Ак-Жол айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги XI- сесиясынын №4- токтомуна № 4- тиркеме

  Аты-жөнү назначение под налог сф 8% сф2% сумма к выдачи
  1 Молдобаев Нурбек 7000 565 560 140 5735
  2 Нурманбетов Тургуналы 6800 560,6 544 0 5695,4
  жалпы 13800 1125,6 1 104 140 11430,4
 • 2018-жылдагы Кенештин чечимдери Комментарии к записи Ак-Жол айыл аймактык Кеңешинин VII- чакырылышынын кезектеги Х -сессиясынын токтомдору отключены


  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 1

  2018-жылдын 29-ноябры.                                               Ак-Жол  айылы.

  Ак-Жол айыл Өкмөтүнө караштуу Ак-Жол базарынын абалы, андан чогултулган жыйымдардын иштелиши жөнүндө.

   

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын күн тартибиндеги    1- маселеси Ак-Жол айыл аймагын тейлеген Ак-Жол айыл Өкмөтүнө караштуу Ак-Жол базарынын абалы, андан чогултулган жыйымдардын иштелиши жөнүндө айыл аймактык Кеңешинин  экономика , бюджет, соода жана байланыш маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасы депутат Э.Эшалиевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Ак-Жол айыл Өкмөтүнө караштуу Ак-Жол базарынын абалы, андан чогултулган жыйымдардын иштелиши негизинен канааттандырарлык экендиги белгиленсин.
  2. Ак-Жол базарында сатуучулар жана кардарлар үчүн жакшы шарттарды түзүү , мал базарды ылайыкташтыруу жагы Ак-Жол базарынын жетекчиси  Н.Мырзабековго милдеттендиирлсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 2

  2018-жылдын 29-ноябры.                                                    Ак-Жол  айылы.

  Ак-Жол айыл өкмөтүнүн салык кызматкеринин мамлекеттик жыйымдарды чогултуудагы жүргүзгөн иштеринин абалы жөнүндө.

   

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын күн тартибиндеги    2- маселеси Ак-Жол айыл өкмөтүнүн салык кызматкеринин мамлекеттик жыйымдарды чогултуудагы жүргүзгөн иштеринин абалы жөнүндө айыл аймактык Кеңешинин  экономика , бюджет, соода жана байланыш маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасы депутат Э.Эшалиевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Ак-Жол айыл Өкмөтүнүн салык кызматкери Н.Мырзатаевдин 9 ай ичиндеги салык топтоодо жана мамлекеттик жыйымдарды жыйуу үстүндө жүргүзүп жаткан иштери  канааттандырарлык экендиги белгиленсин.
  2. Айыл чарбасына жараксыз жер аянттарынан алынуучу салыктарды өз убагында топтоо жана жылдын жыйынтыгы менен план тапшырмадан чыгуунун үстүндө иш алып баруу Ак-Жол айыл өкмөтүнүн салык кызматкери Н.Мырзатаевке милдеттендиирлсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.         Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 3

  2018-жылдын 29-ноябры.                                                Ак-Жол  айылы.

  Айыл аймагындагы соц.объектилердин кышка карата даярдыгы. Майыптар менен иштөөнүн абалы , калктын аялуу катмарына берилип жаткан жардамдар  жөнүндө.

   

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын күн тартибиндеги    3- маселеси Айыл аймагындагы соц.объектилердин кышка карата даярдыгы. Майыптар менен иштөөнүн абалы , калктын аялуу катмарына берилип жаткан жардамдар  жөнүндө айыл аймактык Кеңешинин  Билим берүү, социалдык маданий жана саламаттыкты сактоо маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасы депутат Ж.Рыспаевдин  билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Ак-Жол айыл аймагындагы социалдык объектилердин кышка карата даярдыгы өз деңгээлинде экендиги белгиленсин.
  2. Айыл өкмөтү тарабынан калктын аялуу катмарына берилип жаткан жардамдар канааттандырарлык деп белгиленсин.
  3. Ак-Жол айыл өкмөтүндө майыптар менен иштөөнүн абалы канааттандырарлык экендиги , иш жүрүп жаткандыгы белигиленсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.

      Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 4

  2018-жылдын 29-ноябры                      Ак-Жол  айылы.  тел: 6-01-05

   

                         

  2019-жылга карата түрткү берүүчү грантка жазылган долбоорду ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

   

                         Ак-Жол айыл өкмөтүнүн  Финансы  жана Экономика бөлүмүнүн башчысы            С. Ажыматовдун   жана Ак-Жол айылдык Кеңешинин бюджет комитетинин төрагасы Эшалиев Эсеналынын   билдирүүсүн угуп жана талкуулап  айылдык Кеңешинин VII –чакырылышынын кезектеги Х-сесиясы 

                                                   Т О К Т О М  К Ы Л А Т:

  1.  Шынаа айылындагы А.Жолдошов атындагы башталгыч мектепке ашкана куруу үчүн түрткү берүүчү грантка өткөрүлгөн долбоорго өздүк салым катары 2019-жылдын бюджеттик эсебинен 31112290 башка имараттарды алуу жана куруу статьясы аркылуу 197753 сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.  

   

  1. Бул каражатты бөлуп берүү жагы Ак-Жол айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы  C . Ажыматовго  милдеттендирилсин.

   

  1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Ак-Жол айылдык Кеңешинин бюджет комитетинин төрагасы Э. Эшалиевге  милдеттендирилсин.

   

   

         Төрага:                                                                     Т. Батыралиев

   

   


         


      Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 5/1

  2018-жылдын 29-ноябры.                                          Ак-Жол  айылы.

   

  Рыскулов Надырбек Оңолбаевичти Ак-Жол айыл аймагынын “Ардактуу атуулу ” наамына  көрсөтүү жөнүндө.

   

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын күн тартибиндеги    5/1- маселеси Рыскулов Надырбек Оңолбаевичти Ак-Жол айыл аймагынын “Ардактуу атуулу ” наамына  көрсөтүү жөнүндө Тегене айылынын тургундарынын айыл аймактык Кеңешине  жазылган Тегене айылынын айыл башчысы С.Токтогуловдун кайрылуусун  угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясы                

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Тегене айылынын Сырт ,Таштын-Башы участкаларына таза суу тартууда , Тегене айылынын элинин социалдык маселесин чечүүдө көрсөткөн зор жардамы үчүн Рыскулов Надырбек Оңолбаевичке  Ак-Жол айыл аймагынын “Ардактуу атуулу ” наамы ыйгарылсын .
  2. Ак-Жол айыл аймагынын “Ардактуу атуулу ” наамына көрсөтүлгөн  атуулдун тиешелүү  иш кагаздарын даярдап ,өткөрүү  жагы Ак-Жол айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы К.Сатыбековго милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.


               


   Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 5/2

  2018-жылдын 29-ноябры.                                              Ак-Жол  айылы.

   

  Кыргыз Республикасынын жергиликтүү Кеңештеринин типтүү этикалык кодексин бекитүү.

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын күн тартибиндеги    5/2- маселеси Кыргыз Республикасынын жергиликтүү Кеңештеринин типтүү этикалык кодексин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 29 –июлундагы 01-18/89-буйругунун 4-пунктуна негизбекитүү жөнүндө айыл аймактык Кеңешинин  төраганын орун басары К.Оңоловдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү Кеңештеринин типтүү этикалык кодекси бекитилсин .
  2. Ак-Жол айыл аймактык  Кеңешинин жалпы депутаттары  Кеңештеринин типтүү этикалык кодекси менен бекитилген жобонун негизинде  иш аракеттерин жүргүзүшсүн .

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.

               


   


  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 5/3

  2018-жылдын 29-ноябры.                                            Ак-Жол  айылы.

  Кыргыз Республикасынын Аксакалдар сотунун типтүү регламенти жөнүндө.

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын күн тартибиндеги    5/3- маселеси Кыргыз Республикасынын Аксакалдар сотунун типтүү регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 24 –июлундагы 01-76/188-буйругунун 4-пунктуна негиз айыл аймактык Кеңешинин  төраганын орун басары К.Оңоловдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Кыргыз Республикасынын Аксакалдар сотунун типтүү регламенти бекитилсин .
  2. Ак-Жол айыл аймагынын Аксакалдар сотуна өз ишмердүүлүгүн   Аксакалдар сотунун Типтүү регламентинин  негизинде  иш аракеттерин жүргүзүүү жагы милдеттендирилсин  .

   

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.   Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 5/4

  2018-жылдын 29-ноябры.                                                     Ак-Жол  айылы.

  Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу типтүү жобону бекитүү жөнүндө.

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясынын күн тартибиндеги    5/4- маселеси Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу типтүү жобону бекитүү жөңүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 17 –октябрындагы 01-18/126-буйругу менен бекитилген Типтүү жобо менен таанышып , талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу типтүү жобо бекитилсин .
  2. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн аймагында бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча атайын комиссия түзүлсүн жана түзүлгөн комиссия өз ишмердүүлүгүн   Кыргыз Республикасынын Конституциясын , Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексин жана башка ченемдик укуктук актыларды  ушул Типтүү жобого ылайык жүргүзүшсүн.
  3. Түзүлгөн комиссиянын ишмердүүлүгүн материалдык –техникалык жактан камсыздоо жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлсүн.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги Х- сессиясынын

  ТОКТОМУ № 5/5

  2018-жылдын 29-ноябры.                                               Ак-Жол  айылы.

   

  Ак-Жол айылдык Кеңешинин 2018-жылдын

  13-апрелиндеги 6/1 жана 2018-жылдын

  13-июнундагы 3/2 сандуу токтомдору жөнүндө

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  Х — сессиясынын күн тартибиндеги ар түрдүү 5/5маселеси боюнча Аксы  райондук прокуратурасынын 26-ноябрь 2018-жылдагы №11/1-1535номери  менен чыккан  Каршылык билдирүүсү жөнүндө    айылдык Кеңештин катчысы К Сатыбековдун билдирүүсүн  угуп жана  талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  Х- сессиясы

                                          Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Ак-Жол айылдык Кеңешинин 2018-жылдын 13-апрелиндеги 6/1 жана 2018-жылдын 13-июнундагы 3/2 сандуу  кабыл  алынган  токтомдору Аксы  райондук прокуратурасынын 26-    ноябрь 2018-жылдагы №11/1-1535номери  менен чыккан  Каршылык билдирүүсүнө негиз  жокко чыгарылсын.
  2. Айылдык Кеңештин кабыл алган бул токтому  жөнүндө  Аксы  райондук  прокуратурасына маалымат берүү  Кеңештин катчысы К . Сатыбековго  жүктөлсүн.

   

  Ак –Жол    айылдык  аймактык                                                                                                                     Кеңешинин  төрагасы:                        Т.Батыралиев.

 • 2018-жылдагы Кенештин чечимдери Комментарии к записи Ак-Жол айыл аймактык Кенешинин VII- чакырылышынын кезексиз IX-сессиясынын токтомдору отключены

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз IX -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 1

  2018-жылдын 10-сентябры                                  Ак-Жол  айылы.

   

  Кыргыз  Республикасынын Өнөр жай энергетика  жана жер казынасын  пайдалануу боюнча  мамлекеттик  комитетинин 16.08.2016-жылдагы 4870 СЕ  лицензиясына негиз ОсОО “Жангарач” ишканасына  кен казып  иштетүү үчун  жер аянтын бөлүп берүү жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  IX – кезексиз сессиясынын күн тартибиндеги  1- маселеси болгон Кыргыз  Республикасынын Өнөр жай энергетика  жана жер казынасын  пайдалануу боюнча  мамлекеттик  комитетинин 16.08.2016-жылдагы 4870 СЕ  лицензиясына негиз ОсОО “Жангарач” ишканасына  кен казып  иштетүү үчун  жер аянтын бөлүп берүү жөнүндө Ак-Жол айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адиси Ы.Молорбаевдин билдирүүсүн угуп жана айылдык Кеңештин депутаттарынын сунуштарын карап , талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз IX — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Кыргыз Республикасынын  Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети тарабынан “Жангарач” ЖЧКсына  берилген 4870 СЕ лицензиясында көрсөтүлгөн жер аянты Сөгөт айылынын тургундарын камсыз кылып турган агып чыгуучу булак жайгашкандыктан ,  кен иштетүүгө уруксат берүү айыл тургундарынын макулдугунун негизинде гана жүргүзүлсүн.
  2. “Жангарач ” ЖЧКсынын жетекчилигине Сөгөт айылынын тургундары менен тил табышып , айылдын негизги проблемасын чечүүгө көмөк көрсөтүү жагы сунушталсын.
  3. Бул токттомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин Айыл чарба , жаратылышты коргоо, экология, өнөр жай , транспорт,ишкердик , иш, электр энергия маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз IX -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 2

  2018-жылдын 10-сентябры                                                    Ак-Жол  айылы.

   

  “Курман -Мырза” дыйкан чарбасынын жетекчиси Жумалиев Самарбек Мырзабековичтин арызы жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  IX – кезексиз сессиясынын күн тартибиндеги  2- маселеси болгон “Курман -Мырза” дыйкан чарбасынын жетекчиси Жумалиев Самарбек Мырзабековичтин арызы жөнүндө Ак-Жол айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адиси Ы.Молорбаевдин билдирүүсүн угуп жана айылдык Кеңештин депутаттарынын сунуштарын карап , талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз IX — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. “Курман -Мырза” дыйкан чарбасынын жетекчиси Жумалиев Самарбек Мырзабековичтин арызына негиз  мурунтан пайдаланып жүргөн жерден 30 га   жер аянты менчигине бөлүнүп берүүгө макулдук берилсин.
  2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Ак-Жол айыл өкмөтүнүн турак-жай жана муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адиси Ы.Молорбаевге жүктөлсүн.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз IX -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 3

  2018-жылдын 10-сентябры                                          Ак-Жол  айылы.

   

  Кыргыз Республикасынын “Айыл өкмөттөр ортосундагы болуп өткөн конкурстун жыйынтыгы боюнча ыйгарылган акча каражатын жумшоо жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  IX – кезексиз сессиясынын күн тартибиндеги  3- маселеси болгон Кыргыз Республикасынын “Айыл өкмөттөр ортосундагы болуп өткөн конкурстун жыйынтыгы боюнча ыйгарылган акча каражатын жумшоо Ак-Жол айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы С.Ажыматовдун жана айылдык Кеңештин бюджет комитетинин төрагасы Э.Эшалиевдин билдирүүсүн угуп жана  айылдык Кеңештин депутаттарынын сунуштарын карап , талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз IX — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Республикалык кароо-сынакта алган 500,0 сом  акча каражаты бардык кызматкерлер үчүн сыйлоо катары төмөндөгүдөй болуп бөлүнүп берилсин.
   1. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине -435,6 сом.
   2. Ак-Жол айылдык маданият үйүнүн кызматкерлерине -64,4 сом.
  2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңешинин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Э.Эшалиевке жүктөлсүн.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз IX -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 4

  2018-жылдын 10-сентябры                                       Ак-Жол  айылы.

  Айыл өкмөттүн аймагындагы  мисте мөмөлүү дарактарынан алынган түшүмдүн абалы жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  IX – кезексиз сессиясынын күн тартибиндеги  4- маселеси болгон Айыл өкмөттүн аймагындагы  мисте мөмөлүү дарактарынан алынган түшүмдүн абалы жөнүндө Ак-Жол айыл өкмөтүнүн алдындагы Жайыт пайдалануучулар бирикмесининин төрагасы Н.Молдобаевдин билдирүүсүн угуп жана айылдык Кеңештин депутаттарынын сунуштарын карап , талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз IX — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Айыл өкмөттүн аймагындагы  мисте мөмөлүү дарактары жайгашкан аянттарды ижарага берүүдөн түшкөн ижара салыктарын чегерүү жана иштетүү жагы Ак-Жол айыл өкмөтүнүн алдындагы Жайыт пайдалануучулар бирикмесининин төрагасы Н.Молдобаевге милдеттендирилсин.
  2. Жыйналган түшүмдөн түшкөн каражаттын жумшалышы боюнча өз учурунда Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешине жана Ак-Жол айыл өкмөтүнө маалымат берүү жагы Жайыт пайдалануучулар бирикмесининин төрагасы Н.Молдобаевге жүктөлсүн.
  3. Бул токттомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңешинин төрагасынын орун басары К.Оңоловко жүктөлсүн.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз IX -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 5

  2018-жылдын 10-сентябры                                                    Ак-Жол  айылы.

   

  Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 23.10.2017-жылдагы №690 токтомунун турмушка ашырылышы жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  IX – кезексиз сессиясынын күн тартибиндеги  5- маселеси болгон КР Өкмөтүнүн 23.10.2017-жылдагы №690 токтомунун турмушка ашырылышы жөнүндө жана Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 27.12.2017-жылдагы №76-Т токтомунун аткарылышы боюнча  АкЖол айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын билдирүүсүн угуп жана айылдык Кеңештин депутаттарынын сунуштарын карап , талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз IX — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 23.10.2017-жылдагы №690 токтомунун турмушка ашыруу максатында иш жүрүп жаткандыгы белгиленсин.
  2. Калктуу конуштардын эскиче аталыштары өзгөрүүсүз калтырылсын.
  3. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн калктуу конуштарга жана көчөлөргө адам ысымын коюуга киргизилген мораторийге чейинки чыккан токтомдордун негизинде көчө аттары калтырылсын.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.


   

   

   

   

   

   

 • 2018-жылдагы Кенештин чечимдери Комментарии к записи Ак-Жол айыл аймактык Кенешинин VII- чакырылышынын кезексиз VIII-сессиясынын токтомдору. отключены


  Ак-Жол айыл аймактык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII-сессиясынын

  Т О К Т О М У  № 1

  2018-жылдын 13-июну                                                       Ак-Жол айылы.

  Айылдык Кеңештин аймагындагы калктуу конуштар боюнча түзүлгөн УШКларга жергиликтүү жамааттар тарабынан көрсөтүлгөн комиссия мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө .

   

  Ак-Жол айыл аймактык кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII-сессиясынын күн тартибиндеги биринчи маселеси болгон айылдык Кеңештин аймагындагы калктуу конуштар боюнча түзүлгөн УШКларга жергиликтүү жамааттар тарабынан көрсөтүлгөн комиссия мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө Ак-Жол айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы К.Сатыбековдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол айыл аймактык Кеңешинин      VI-чакырылышынын кезексиз VIII-сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Айылдык Кеңештин аймагындагы калктуу конуштар боюнча түзүлгөн УШКларга жергиликтүү жамааттар тарабынан көрсөтүлгөн комиссия мүчөлөрү тиркемеге ылайык бекитилсин ( тиркеме тиркелет).

   

  1. Бекитилген ар бир калктуу конуштардагы УШК мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын шайлоо кодексинин негизинде иш алып баруу жагы милдеттендирилсин.

   

   

  1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жана тиешелүү иш кагаздарын тактоо, аймактык шайлоо комиссиясына тапшыруу Ак-Жол айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы К.Сатыбековго жүктөлсүн.

   

  Ак-Жол айылдык аймактык

           Кенешинин төрагасы :                                          Т.Батыралиев.

   

          БЕКИТИЛДИ:  
        Ак-Жол айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезексиз 
        VIII-сессиясынын №1-токтому менен    
               
    Ак-Жол айыл өкмөтүнүн  аймагындагы участкалардын шайлоо комиссияларына көрсөтүлгөн  атуулдарынын тизмеси.
               
  УШКнын номери резерв  Фамилия аты, жону. туулган куну, жылы айы. паспортунан кочурмо.  
                                              Ак-Жол айылы.  
  1 № 2336   Нурманбетов Тургуналы 03.05.1962-ж AN 3302496  
  2 № 2336   Батырбеков Онолбай 16.03.1979-ж AN 3061218  
  3 № 2336   Асанова Апиза 05.03.1976-ж AN 1245793  
  4 № 2336   Базаркулов Субан 01.07.1964-ж AN 0716259  
  5 № 2336   Тотоналиев Абдыкайым 18.02.1972-ж AN 2094769  
  6 № 2336   Тажимырзаева Сажида 21.02.1980-ж AN 0918267  
  7 № 2336   Турсунбаев Курсант 12.05.1982-ж AN 1654313  
  8 № 2336   Темирбаев Абдыкадыр 10.11.1973-ж AN 2262235  
  9 № 2336   Жусупбеков Нурбек 27.12.1971-ж AN 1145460  
  10 № 2336   Исакова Гулшайыр 18.10.1964-ж AN 3590100  
  11 № 2336   Анарбаева Айжамал 28.04.1977-ж AN 3522332   
  12 № 2336   Субанов Акбар 22.01.1968-ж AN 3610085  
  13 № 2336   Кайнакеев Нурбакыт 24.02.1983-ж AN 2171796  
  14 № 2336   Качыбеков Мээрбек 01.07.1987-ж ID 0248580  
  15 № 2336   Сапаралиев Мырзабек 27.02.1963-ж AN 2741636  
  16 № 2336   Батырбекова Райкан 23.05.1971-ж AN 1278709  
                                                                      Кечуу айылы.  
  17 № 2340   Шамаев Кубаталы 04.09.1959-ж AN   
  18 № 2340   Молдалиев Кылычбек 02.08.1982-ж AN 1465598  
  19 № 2340   Майрыкова Аида 29.05.1979-ж AN 2297709  
  20 № 2340   Кожобеков Нурланбек 13.061978-ж AN 1990538  
  21 № 2340   Сапенова Айжамал 17.06.1978-ж AN 1002278  
  22 № 2340   Калбаева Аида 04.05.1980-ж AN 3622038  
  23 № 2340   Асанбеков Байыбек 01.01.1969-ж AN 3514081  
  24 № 2340   Алыбаев Базарбай 11.09.1971-ж AN 3400794  
  25 № 2340   Камчыбекова Жамийла 25.05.1974-ж ID 0207931  
  26 № 2340   Медетова Гулира 09.08.1970-ж AN 3375046  
  27 № 2340   Кошалиев Рысбек 15.07.1971-ж AN 3399094  
  28 № 2340   Намазбекова Гулсина 09.01.1965-ж AN 3522382  
                                                                  Разан-Сай айылы.  
  29 № 2341   Алимбаева Жыргал 18.04.1964-ж AN 3129206  
  30 № 2341   Калдарова Жумакан 26.08.1966-ж AN 3255433  
  31 № 2341   Атыбаева Римма 09.08.1982-ж AN 0466570  
  32 № 2341   Кенебаева Айгуль 25.09.1988-ж AN 0939896  
  33 № 2341   Юсупов Марат 22.01.1979-ж AN 2366779  
  34 № 2341   Азамбекова Урматбу 24.03.1982-ж AN 2048841  
  35 № 2341   Кожоев Кубанычбек 26.07.1978-ж AN   
  36 № 2341   Айтбаев Тагайбек 05.03.1984-ж AN 3557432  
  37 № 2341   Жапаркулова Байызкан 22.01.1975-ж AN 1622069  
  38 № 2341   Арстанбек у Бексултан 26.07.1992-ж AN 3592960  
  39 № 2341   Молдокеев Акылбек 06.08.1981-ж AN 3417106  
  40 № 2341   Кенебаева Турсунай 25.11.1986-ж AN 4657222  
                                                                    Тегене айылы.  
  41 № 2339   Ысабаев Ленжузбек 11.03.1970-ж AN 3352634  
  42 № 2339   Садырова Айнура 10.12.1974-ж AN 3554382  
  43 № 2339   Батыркулова Тамарахан 12.07.1967-ж AN 1535794  
  44 № 2339   Бекемиров Жапарбек 05.09.1962-ж AN 3416333  
  45 № 2339   Тостоков Куштарбек 19.02.1968-ж AN 3352 622  
  46 № 2339   Муратбек у Кален 06.12.1980-ж AN 0430007  
  47 № 2339   Тологон у Кылычбек 01.02.1990-ж AN 2793415  
  48 № 2339   Жалалова Эльмира 22.08.1968-ж AN 0346091  
  49 № 2339   Барсанаева Гулчакан 27.06.1969-ж AN 1563916  
  50 № 2339   Жунусов Каныбек 28.08.1956-ж AN 2947938  
  51 № 2339   Рахманов Тыныбек 13.03.1973-ж AN 3302523  
  52 № 2339   Белекова Арзыкан 21.06.1973-ж AN 3172906  
  53 № 2339   Анарбеков Ратбек 09.11.1982-ж AN 3375032  
                                                              Жолборсту айылы.  
  54 № 2337   Айталиев Жуманалы 18.04.1973-ж AN 3946641  
  55 № 2337   Молдобаев Шекербек 03.11.1983-ж AN 2377006  
  56 № 2337   Жолдошева Багдагул 03.06.1964 AN 2671750  
  57 № 2337   Алибеков Кубан 24.03.1984-ж AN 3274588  
  58 № 2337   Токтобаев Жанарбек 14.08.1973-ж AN 2304640  
  59 № 2337   Жумабаев Алмазбек 15.01.1969-ж AN 2106332  
  60 № 2337   Толубаев Саматбек 01.01.1978-ж AN 3030602  
  61 № 2337   Ыманалиев Абыл 17.06.1974-ж AN 3904027  
  62 № 2337   Эгемберди к Айчурок 27.09.1996-ж AN 3839263  
  63 № 2337   Ажыматова Феруза 17.11.1974-ж AN 3422277  
  64 № 2337   Аттокуров Таалайбек 04.07.1970-ж AN 3274589  
  65 № 2337   Кимбилет у Бактилек 09.11.1993-ж AN 2706202  
  66 № 2337   Тууганбаев Элчибек 26.08.1987-ж ID 0650862  
  67 № 2337   Туратбекова Мээрбу 19.03.1973-ж AN 3260527  
  68 № 2337   Касымкулов Алтынбек 03.08.1979-ж AN 2793390  
                                                                 Райкомол айылы.  
  69 № 2338   Доулова Гулбаркан 23.02.1966-ж AN 3352571  
  70 № 2338   Сатыбалдиева Акинайым 07.10.1980-ж AN 1126906  
  71 № 2338   Ташматов Барчынбек 12.02.1986-ж AN 1404732  
  72 № 2338   Алыбаев Майрамбек 25.03.1977-ж AN 2793384  
  73 № 2338   Ызакулов Асан 01.08.1967-ж AN 3304470  
  74 № 2338   Токтоназаров Кадыржан 02.10.1995-ж AN 3319065  
  75 № 2338   Керимбекова Роза 04.09.1977-ж AN 1465596  
  76 № 2338   Сатыбалдиева Астра 16.02.1975-ж AN 3319041  
  77 № 2338   Артыкбаев Байыбек 01.06.1971-ж AN 3361938  
  78 № 2338   Бекемиров Нурбакыт 13.07.1988-ж AN 4656949  
  79 № 2338   Келдеева Азиза 06.04.1985-ж AN 1013597  
  80 № 2338   Азимбеков Женишбек 06.05.1986-ж ID 0064657  
  81 № 2338   Жолдошбеков Айбек 18.06.1995-ж AN 3324791  

     Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIIIсессиясынын

  ТОКТОМУ № 2

  2018-жылдын 13-июну                                                            Ак-Жол  айылы.

   

  Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2019-2020-2021-жылдарга карата бюджетинин киреше, чыгаша бөлүгүн бекитүү жөнүндө.

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII-чакырылышынын  кезексиз  VIII — сессиясынын күн тартибиндеги  биринчи маселеси болгон Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2019-2020-2021-жылдарга карата бюджетинин киреше, чыгаша бөлүгүн бекитүү жөнүндө Ак-Жол айыл Өкмөтүнүн салык кыматкери Н.Мырзатаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VIII -сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2019-2020-2021-жылдарга карата бюджетинин киреше, чыгаша бөлүгүн бекитилип берилсин.
  2. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2019-2020-2021-жылдарга карата бюджетинин болжолдуу долбоорунун трансферттеринин жана 2019-2020-2021-жылдарга карата бюджетинин болжолдуу долбоорунун киреше бөлүгүн үстүндө  айыл өкмөтүнүн салык кызматкери Н.Мырзатаевге жүктөлсүн.
  3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ак-Жол айыл аймагынын айылдык Кеңешинин бюджет жана каржы комиссиясынын төрагасына милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 3/1

  2018-жылдын 13-июну                                                               Ак-Жол айылы

  “Аква Арз” ЖЧКсынын өкүлү Райымжанов  Алмаздын геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү максатында жазган кайрылуусун кароо жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  VIII — сессиясынын күн тартибиндеги  3/1  маселеси болгон  “Аква Арз” ЖЧКсынын өкүлү Райымжанов  Алмаздын геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү максатында жазган кайрылуусун кароо жөнүндө айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VIII — сессиясы               

   

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. “Аква Арз” ЖЧК  ишканасынын жетекчиси Райымжанов  Алмаздын 20.09.2017 -жылдагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети тарабынан берилген 5575 СР лицензиясынын жана №1 лицензиялык макулдашуусунда көрсөтүлгөн  95.84 га жер аянтын 2021-жылдын 20-сентябрына чейин геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө макулдук берилсин.
  2. “Аква Арз” ЖЧК  ишканасынын жетекчиси Райымжанов  Алмазга чалгындоо иштерин жүргүзүү учурунда кен казып алуу жана сатуу иштерин жүргүзүүгө катуу тыюу салынсын жана мыйзам чегинде жоопкерчилиги суралары эскертилсин.
  3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ак-Жол айыл өкмөтүнүн башчысына жана айыл чарба.турак-жай ,муниципалдык менчикти башкаруу боюнча адиси Ы.Молорбаевке жүктөлсүн.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIII -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 3/2

  2018-жылдын 13-июну                                                              Ак-Жол  айылы.

   

  А.Мырзабеков атындагы негизги билим берүүчү мектебинин спорт аянтчасы үчүн муниципалдык менчиктеги жер аянтын бөлүп берүү жана спорт инвентарларын орнотууга уруксат берүү жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  VIII — сессиясынын күн тартибиндеги  3/2  маселеси болгон  А.Мырзабеков атындагы негизги билим берүүчү мектебинин спорт аянтчасы үчүн муниципалдык менчиктеги жер аянтын бөлүп берүү жана спорт инвентарларын орнотууга уруксат берүү жөнүндө айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VIII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. А.Мырзабеков атындагы негизги билим берүүчү мектебинин спорт аянтчасын куруу  үчүн Ак-Жол айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиктеги жер аянтынан 290 кв.м жер аянты бөлүнүп берилсин.
  2. Бөлүнүп берилген жер аянтынын айлана тегерегин тосуу , керектүү спорт инвентарлары менен камсыз кылуу демөөрчүлөрдүн  демилгеси аркылуу ишке ашырылары белгиленсин.
  3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл аймактык Кеңешинин билим берүү , социалдык маданий  жана саламаттыкты сактоо маселелери боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Ж.Рыспаевке жүктөлсүн.

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIII -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 3/3

  2018-жылдын 13-июну                                                               Ак-Жол  айылы.

  Муниципалдык менчиктеги  жер аянтынан коммерциялык багытта сатуу жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  VIII — сессиясынын күн тартибиндеги  3/3  маселеси болгон  Муниципалдык менчиктеги  жер аянтынан коммерциялык багытта сатуу үчүн уруксат берүү жөнүндө айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VIII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Муниципалдык менчиктеги  жер аянтынан коммерциялык багытта сатуу үчүн уруксат берилсин.
  2. Коммерциялык багыттагы жер аянттары үчүн конкурстарды уюштуруу жана максаттуу пайдаланууга берүү жагы айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевге милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 3/4

  2018-жылдын 13-июну                                                             Ак-Жол  айылы.

  Кечүү айылынын тургуну Кулушов Замир Тагайбековичтин кайрылуусу жөнүндө.

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  VII — сессиясынын күн тартибиндеги  3/4 маселеси болгон  Кечүү айылынын тургуну Кулушов Замир Тагайбековичтин кайрылуусу жөнүндө айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VIII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Кечүү айылынын тургуну Кулушов Замир Тагайбековичтин кайрылуусу канааттандырылсын, жалпы жамааттын кызыкчылыгы үчүн өзүнүн жер тилкесин өткөрүп берип жаткандыгы белгиленип , айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине тартылсын.
  2. Жер аянтынын жана турак-жайдын тиешелүү документтерин даярдап , өзгөртүп түзүү айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевге милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.


   


  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 3/5

  2018-жылдын 13-июну                                                               Ак-Жол  айылы.

  Айыл Өкмөтүнүн аймагындагы муниципалдык  менчиктеги жер аянттарынан коммерциялык багытта берилүүүчү  жер аянттарынын  баасы жөнүндө.

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  VIII — сессиясынын күн тартибиндеги  3/5 маселеси болгон  Айыл Өкмөтүнүн аймагындагы муниципалдык  менчиктеги жер аянттарынан коммерциялык багытта берилүүүчү  жер аянттарынын  баасы жөнүндө айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VIII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Айыл Өкмөтүнүн аймагындагы муниципалдык  менчиктеги жер аянттарынан коммерциялык багытта сатыка коюлуучу жер аянттарынын баштапкы баасы 1 кв. м жерге 100 сом деп белгиленсин.
  2. Айыл Өкмөтүнүн аймагындагы муниципалдык  менчиктеги сейил бактын аймагындагы жер аянттарынан коммерциялык багытта конкурс менен ижарага берүү баасы 1жылга 1кв. м  жер аянты 20 сом деп белгиленсин.
  3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевге милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIII -сессиясынын

   

  ТОКТОМУ № 3/6

  2018-жылдын 13-июну                                                              Ак-Жол  айылы.

  Бел-Өрүк учаскасына айыл статусун берүү жөнүндө.

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  VIII — сессиясынын күн тартибиндеги  3/6 маселеси болгон  Бел-Өрүк учаскасына айыл статусун берүү жөнүндө жана 2018-жылдын 2-мартындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн №03-02/674 сандуу тапшырмасын аткаруу максатында Жолборсту айылынын айыл башчысы Б.Райымбековдун билдирүүсүн жана жасаган иш аракетин угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1.  Ак-Жол айыл  Өкмөтүнүн  аймагындагы  Бел-Өрүк учаскасында жашаган  кожолуктун саны көбөйгөндүгүнө жана  жаңы конуштардын  өсүүсүн  эске алуу менен   айылдын социалдык маселелерин чечүү учур  талабы  болгондуктан  бул учаскага айыл статусу берилсин.
  2.  Айыл статусун  алуу үчүн тиешелүү иш кагаздарын  даярдоо жана керектүү маалыматтарды  топтоо айыл  өкмөтүнүн соц адиси А  Сатыбалдиевге жана  айыл  башчы  Б Райымбековго  милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 3/7

  2018-жылдын 13-июну                                                              Ак-Жол  айылы.

  “Беккер чуңкурчасына ” жана таштанды таштоо үчүн жер аянтын бөлүп берүү жөнүндө

   

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  VIII — сессиясынын күн тартибиндеги  3/7 маселеси болгон “Беккер чуңкурчасына ” жана таштанды таштоо үчүн жер аянтын бөлүп берүү жөнүндө жалпы айыл өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштардын тургундарынын кайрылуусун жана Ак-Жол айыл өкмөтүнүн алдындагы жайыт комитетинин төрагасы Н.Молдобаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VIII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

   

  1. Ак-Жол айыл  Өкмөтүнүн  аймагындагы  Кара-Тыт зонасындагы Жылуу-Булак учаскасынан таштуу , жараксыз жер категориясына кирген аймактан  “Беккер чуңкурчасына ” жана таштанды таштоо үчүн жер аянты бөлүп берүү жагы айыл өкмөт башчысына милдеттендирилсин .
  2. Таштанды таштоо үчүн бөлүнүп берилген  жер аянты атайын көзөмөлгө алынып , айлана –тегереги тосмо менен тосуу жагы колго алынсын.
  3. Бул токтомду ишке ашырылышын көзөмөлгө алуу жагы айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Мырзагуловко милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезексиз VIII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 3/8

  2018-жылдын 13-июну                                                              Ак-Жол  айылы.

   

  АРИС программасы боюнча проект менен  келген техникалардын келечеги жөнүндө

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз  VIII — сессиясынын күн тартибиндеги  3/8 маселеси болгон АРИС программасы боюнча проект менен  келген техникалардын келечеги жөнүндө Ак-Жол айыл өкмөтүнүн алдындагы жайыт комитетинин төрагасы Н.Молдобаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезексиз VIII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. “ АРИС” программасынын  көмөгү аркылуу келген Экскватор-Погрузчик 20.12.2017-жылы кабыл алынып ,Ак-Жол айыл  Өкмөтүнүн  балансасына тартылгандыктан  мындан  ары да  айыл  Өкмөтүнүн   оперативдүү тескөөсүндө коммерциялык  багыттан сырткары жайыттын инфраструктурасын жакшыртууга жана социалдык маселелерди чечүү максатында  калтырылсын..
  2. 12.02.2018-жылы Айыл Өкмөтүнүн балансасына  тартылып , Алкактуу макулдашуу боюнча түзүлгөн 3 тараптуу келишимдин негизинде  Жайыт пайдалануучулар бирикмесине  келген Пресс-Подборщик  пайдалануу үчүн  Жайыт пайдалануучулар бирикмесине    өтөрүлүп берилсин.
  3. Пресс-Подборщикти пайдалануу үчүн  түзүлгөн атайын  жобо бекитилсин жана  техниканын мындан  ары максаттуу пайдаланышына жоопкерчилик  Жайыт  комитетинин жетекчилигине жүктөлсүн

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                      Т.Батыралиев.

   

   

   

   

   

   

   

 • 2018-жылдагы Кенештин чечимдери Комментарии к записи Ак-Жол айыл аймактык Кеңешинин VII- чакырылышынын кезектеги VII-сессиясынын отключены


  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 1

   2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

  Ак-Жол айыл аймагындагы китепканалардын абалы, китепканачылардын элди тейлѳѳсү, мектеп окуучулары менен иш алып баруусу .

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын күн тартибиндеги    экинчи маселеси Ак-Жол айыл аймагындагы китепканалардын абалы, китепканачылардын элди тейлѳѳсү,  мектеп окуучулары менен иш алып баруусу  айыл аймактык Кеңешинин билим берүү , социалдык маданий  жана саламаттыкты сактоо маселелери боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Ж.Рыспаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Айыл өкмөтүнүн аймагындагы китепканалардын абалы жана анын материалдык –техникалык базасы жолго коюлгандыгы белгиленсин.
  2. Бардык китепканаларда мектеп окуучулары менен байланыш басаңдап кеткендиги белгиленип, китепкана башчыларына китепкана фондун көбөйтүү , адабий-көркөм китептердин санын толуктоонун ,окуучуларды китепти окууга чакыруунун үстүндө иш алып баруу жагы милдеттендирилсин.
  3. Кээ бир китепканаларда китепти жакшы күтпөгөндүктүн натыйжасында ным тартып , жараксыз абалга келген китептердин санынын өсүп бара жаткандыгы эске алынып китепканачыларга өз учурунда китепкананы желдетип, китептин сакталышына кам көрүү жагы эскертилип , жараксыз китептерди акты менен жокко чыгаруу жагы милдеттендиирлсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 2

  2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

   

  Курчап турган айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу боюнча Аксы токой чарбасынын кызматкерлеринин жүргүзүп жаткан иштеринин абалы жөнүндө.

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын күн тартибиндеги    биринчи маселеси Курчап турган айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу боюнча Аксы токой чарбасынын кызматкерлеринин жүргүзүп жаткан иштеринин абалы жөнүндө айыл аймактык Кеңешинин Айыл чарба,жаратылышты коргоо,экология, өнөр жай , транспорт, байланыш, ишкердик, электр энергия, маалымдоо каражаттары маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасы, депутат И.Сатыбековдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Курчап турган айлана-чойрону коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу боюнча Аксы токой чарбасынын кызматкерлеринин жүргүзүп жаткан иштери жана элди тейлөөнүн абалы “канааттандырарлык”экендиги белгиленсин.
  2. Аксы токой чарбасынын директору П.Жабайкуловго быйылкы жылы жашылдандыруу-көрктөндүрүүнүн үч айлыгы ичинде отургузулган көчөттөрдүн келечеги үчүн кам көрүп , бүткүл жамааты менен көчөттөрдүн сакталышы, өсүшү жана жетилүүсүнө милдеттүү экендиктери жеткирилсин.

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 3

  2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

  Ак-Жол айыл өкмөтүнөн  жакынкы ,алыскы жайыттарга көчүп чыгуу,көчүп  келүү мөөнөттөрүн, жер айдоо компаниясына байланышкан тарифтер, айып чегерүү акылары боюнча чыккан  буйрукту  кароо , бекитүү.

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын күн тартибиндеги    үчүнчү  маселеси Ак-Жол айыл өкмөтүнөн  жакынкы , алыскы жайыттарга көчүп чыгуу,көчүп  келүү мөөнөттөрүн, жер айдоо компаниясына байланышкан тарифтер, айып чегерүү акылары боюнча чыккан  буйрукту  кароо , бекитүү жөнүндөгү Ак-Жол айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин төрагасы Н.Молдобаев жана айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII –сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн  жакынкы ,алыскы жайыттарга көчүп чыгуу,көчүп  келүү мөөнөттөрүн, жер айдоо компаниясына байланышкан тарифтер, айып чегерүү акылары боюнча  2018-жылдын 13-апрель күнү чыккан №111-тескемеси бекитилсин.
  2. Айып акылар боюнча 2018-жылдын 27 –март айындагы жалпы элдик жыйындын жүрүшүндө түшкөн сунуштар жактырылсын  жана колдоого алынсын(элдик жыйында түшкөн сунуш тиркелет).

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кеңешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.


  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

  13-апрель 2018-жылдагы  № 3 токтомунун тиркемелери.

  «27»«март»    2018-жыл.                     №                   

  Урматтуу  Ак-Жол айылдык  Кеңешинин депутаттары !

                     Урматтуу Темиркул Батыралиевич !

            Ак-Жол  айыл  Окмотү сиздерге  үстүбүздөгү жылдын 27-мартында  айыл  тургундары менен  районубуздун  акими  Масалбек  Мырзапарович  менен  жалпы элдик жыйында  эл тарабынан көтөрүлгөн маселелердин эң орчундуусу жана айыл  өкмөтүнун тургундарынын  көйгөйлөрүнун бири болгон  айып акылар маселесин  карап , айылдык  Кеңештин сессиясында мыйзам  катары кабыл алып  берүүңүздөрдү суранат.

  Алар:

  1. Таштанды маселеси. Сунуш түшкөн ,Үй-жайын ,айлана  тегерегин  таза кармабай,         өздорүно тишелүү сугат каналдарын тазалабай ,үйдөн чыккан  акыр-чикирди атайын  белгиленген жайга төкпөстөн  каалаган жерине таштачу болсо айып акы  500 сом.
  2. Ичимдик маселеси .Сунуш :Урууксат кагазы жок алкагольдук ичимдиктерди саткан  дүкөн башчыларына 1000 сомдон 3000 миңсомго айып салынсын.

  Ал эми атайын уруксат кагазы барларга  убакыт  чектелсин. Этең менен саат 11ден кечки 18 ге чейин. Башка мезгилде сатса 1000 сом айып төлөсүн.

  1. Мал ээлерине салынчу айып. Айыл өкмотүнүн буйругунда  көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийин айыл ичинде жана эгин жайларда жүргөн малдарга: Кара мал-жылкыга 500 сом ,жандыктарга  50 сомдон. Ал эми кайрадан түшчү болсо Кара мал-жылкыга 1000 сом ,жандыктарга  100 сомдон. Ал эми айыл Окмотунун Тескемесинде корсотулгон мооноттон мурун кочуп келген атуулдарга жалпы элдин сунушун колдоп 10,000сом айып салуу жагы колго алынат. Эскертүү: Малды жылдагыдай  айдап келип  камабастан  жүргөн жеринде кароолчулар ,айыл башчылар ,жайыт комитетинин кызматкерлери аркылуу сурот,видео менен фактыланып  Акт тузулуп айып акы жонундо мал ээлерине  билдирилет .

  Урматтуу  депутаттар !  Мына ушундай   элди түйшөлткөн маселелерди  чечүүго   жогорудагы элдин сунушун  колдоп тиешелүү чечим  кабыл алып  берет деп  ишенемин.

  Башчы:                                           Б.Мырзагулов.

   


  13.04.2018-жыл                  № 111

  Айдоо, себүү, талаачылык жумуштарында кызмат көрсөтүүнүн жана

  бада акыларын, жайкы жайыттарга көчүп чыгуу мөөнөттөрүн жана

  айып акыларды белгилөө жөнүндө                                               

  ТЕСКЕМЕ

   Жазгы айдоо, себүү, талаачылык жумуштарында механизаторлор тарабынан кызмат көрсөтүү акыларын, мал багуучулардын бада акыларын, жазгы, жайкы жайыттарга көчүп чыгуу, көчүп келүү мөөнөттөрүн белгилөө, башка жактан мал алып келген атуулдарга акы төлөтүү, эгин талааларга түшкөн малдарга айып чегерүү акыларын белгилөө максатында

   ТЕСКЕМЕ КЫЛАМЫН:

  1. Жазгы айдоо, себүү талаачылык жумуштарында механизаторлор тарабынан көрсөтүлчү кызматтар механизаторлор менен биргеликте талкууланып, 2018-жыл үчүн гана Тегене жайыгынан дың жерди бузуу жагы эске алынып, төмөнкүдөй баа кабыл алынсын (1 га жерге):
  жер айдоо -2500 сом
  агет салуу -1300 сом
  малалоо -1000 сом
  1. Айыл ичиндеги жер аянттары короо-жайдын ичи болгондугуна байланыштуу, төмөндөгү баа туура деп табылсын (1 га жерге):
  жер айдоо -4500 сом
  агет салуу -2000 сом
  малалоо -1000 сом
  1. Жайкы чөп чабуу мезгилинде механизаторлордун эмгегин эске алуу менен, төмөнкүдөй баа кабыл алынсын (1 га жерге):
  • косилка менен чөп чабуу – 1500 сом 
  • грабил тартуу – 800 сом
  • пресстөө – 15 сом (даанасына)
  1. Бадачылардын, жеке мал багуучулардын жазгы жайытка көчүп чыгуусунун акыркы мөөнөтү 30-апрелге, ал эми жайкы жайытка көчүп чыгуунун акыркы мөөнөтү 1-июнга белгиленсин (Аба ырайына карап, 7 күнгө уруксат берилет). Күзүндө жайлоодон көчүп келүү мөөнөтү 10-сентябрга белгиленсин (бул мөөнөттөр маршурту биздин территориядан өткөн бөлөк айыл өкмөттөрдүн бадачыларына да тиешелүү).
  2. Бада акысы 1 айга төмөндөгүдөй баада белгиленсин:

  -жандык малга 1 башка 60 сом (тузу ичинде).

  -кара малга, жылкы 1 башка 250 сом (тузу ичинде).

  Мал ээси тарабынан берилген туз малга сөзсүз берилүүсү жана жоголгон мал башка баш, жашка жаш төлөнүп берилүүсү бадачыга милдеттендирилсин.

  1. Белгиленген мөөнөттөн мурун көчүп келген атуулдарга салынуучу айып акынын өлчөмү ар бир айылдарда өткөрүлгөн чогулуштардын сунушуна жана эгинге түшкөн малга салынуучу айып акынын өлчөмү 27.03.2018-жылы Ак-Жол айылында өткөрүлгөн элдик жыйындагы сунушка негиз бекитилсин (тиркеме 1).
  2. Жайыттын тартыштыгына байланыштуу башка айыл аймактардан мал алып келбөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жагы мал чарба адиси Т.Суеркуловго, Жайыт комитетинин төрагасы Н.Молдобаевге жана Т.Нурманбетовго милдеттендирилсин.
  3. Эгерде, сырттан алынып келген мал болсо, ал үчүн КРнын “Жайыт жөнүндө” мыйзамынын негизинде ар бир кара мал,  жылкыга 200 сом, жандык малга 40 сом акы төлөтүү колго алынсын.
  4. Жандык малдарды жуутка түшүрүү акысы 1 баш жандык 10 сомдон, 1 баш жандыкты кыркуу 25 сомдон белгиленсин. Жуулбаган жандык малды бадага кошпоо жагы бадачыларга милдеттендирилсин.
  5. Бул буйрукту турмушка ашыруу жагы Жайыт комитетине, мал чарба адисине жана айыл башчыларына жүктөлсүн.
  6. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн жер адиси Ы.Молорбаевге жана Жайыт комитетинин төрагасы Н.Молдобаевге жүктөлсүн.
  7. Бул буйрукту бекитип берүү жагы айыл аймактык кеңешинин сессиясынан суралсын.

  Башчы:                                                                                                  Б.Мырзагулов


   


  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

  ТОКТОМУ № 4

  2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

  Ак-Жол айыл аймагындагы жалпы билим берүүчү негизги жана башталгыч мектептерде шашке чайынын берилишинин абалы , А.Мырзабеков атындагы негизги жана Т.Тыныбеков  атындагы жалпы билим берүүчү мектептерин жетектеген мектеп жетекчилеринин жүргүзгѳн иштери жѳнүндѳ

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын күн тартибиндеги    3- маселеси Ак-Жол айыл аймагындагы жалпы билим берүүчү негизги жана башталгыч мектептерде шашке чайынын берилишинин абалы , А.Мырзабеков атындагы негизги жана Т.Тыныбеков  атындагы жалпы билим берүүчү мектептерин жетектеген мектеп жетекчилеринин жүргүзгѳн иштери жѳнүндѳ айыл аймактык Кеңешинин билим берүү , социалдык маданий  жана саламаттыкты сактоо маселелери боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Ж.Рыспаевдин  жана мектеп жетекчилеринин берген маалыматын угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Ак-Жол айыл Өкмөтүнүн  аймагындагы  М.Сыдыков, Т.Тыныбеков атындагы жалпы билим берүүчү жана Ж.Орозалиев атындагы негизги мектебинде шашке чайын берүүнүн  абалы жана мектептин тазалыктары жакшы жолго коюлгандыгы белгиленсин.
  2. Айыл  Окмотунун аймагындагы Разан-Сай айылындагы А.Жуманазаров атындагы жана А.Жолдошов атындагы башталгыч билим берүүчү  мектептериндеги  идиш-аяктарды коюучу , тамак ичүүчү жайдын тардыгы мектеп жетекчилигинин кемчилиги катары бааланып А.Жуманазаров атындагы башталгыч билим берүүчү  мектебинин жетекчисине чара көрүү жагы райондук билим берүү бөлүмүнөн суралсын.
  3. Т.Тыныбеков атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин жетекчиси Н.Жуманалиевдин жыл ичинде жүргүзгөн иши “жакшы” деп табылып ал эми А.Мырзабеков атындагы негизги билим берүүчү мектебинин директору М. Асанбековдун  жүргүзгөн иштери “канааттандырарлык” экендиги  белгиленсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

  Кеңешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 5

  2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

  Ак-Жол айыл аймагын тейлеген Жаны-Жол РЭС кызматкерлеринин жүргүзгѳн иштери, элди тейлѳѳдѳгү абалы жѳнүндѳ.

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  VII — сессиясынын күн тартибиндеги бешинчи маселеси болгон Ак-Жол айыл аймагын тейлеген Жаны-Жол РЭС кызматкерлеринин жүргүзгѳн иштери, элди тейлѳѳдѳгү абалы жѳнүндѳ айыл аймактык Кенешинин айыл чарба, жаратылышты коргоо, экология,өнөр жай , транспорт, байланыш, ишкердик, электр энергия, маалымдоо каражаттары маселелери боюнча  туруктуу комиссиянын төрагасы, депутат И.Сатыбековдун билдирүүсун угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги VII — сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Ак-Жол айыл өкмөтүнүн карамагындагы калктуу конуштарды тейлеп жаткан Жаңы-Жол РЭС кызматкерлеринин  жүргүзуп жаткан иштери кээ бир кемчиликтерди эске алуу менен канааттандырарлык деп белгиленсин.
  2. Аксы РЭСи ишканасынын жетекчиси О.Байназаровго Жогорку Кеңештин депутаттарын  жана КР Президентин шайлоодо демөөрчүлөр тарабынан келип түшкөң трансформаторлорду орнотуп, баланска тартуу маселесин чечүү жагы милдеттендиирлсин.

   

  Ак-Жол  айылдык аймактык

  Кенешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.


   


  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 6/1

  2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

  Айыл өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштар боюнча малдарды идентификациялоонун жүрүшү жөнүндө айыл өкмөтүнүн вет.инспекторунун отчету.

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  VII — сессиясынын күн тартибиндеги  6/1 маселеси болгон Айыл өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштар боюнча малдарды идентификациялоонун жүрүшү жөнүндө айыл өкмөтүнүн вет.инспектору Т.Суеркуловдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги VII — сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

  1. Айыл өкмөтүнүн аймагындагы калктуу конуштар арасында бодо малдарды идентификациялоо боюнча айыл өкмөтүнүн вет.инспектору Т.Суеркулов жетектеген  санитарлардын  жүргүзгөн иштери өз деңгээлинде экендиги белгиленүү менен Жолборсту айылынын тургундарынын кара малын өз учурунда ваксинация иштерин уюштурбагандыгы үчүн вет.инспектор Т.Суеркуловго эскертүү берилсин.
  2. Бодо малга тагылган биркалар үчүн акча каражатын өз учурунда топтоо, тез арада мамлекеттик кассага төгүү жагы  Т.Суеркуловго милдеттендирилсин.

  Ак-Жол  айылдык аймактык

  Кенешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 6/2

  2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

  ОсОО “Север KG ”  ишканасынын жетекчиси Абдырахман уулу Курсантбектин кайрылуусу жөнүндө.

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  VII — сессиясынын күн тартибиндеги  6/2  маселеси болгон  ОсОО “Север KG ”  ишканасынын жетекчиси Абдырахман уулу Курсантбектин кайрылуусу боюнча айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги VII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т.

   

  1. ОсОО “Север KG ”  ишканасынын жетекчиси Абдырахман уулу Курсантбектин 19.03.2018-жылдагы кайрылуусуна жана 28.02.2018-жылдагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети тарабынан берилген 5857 СР лицензиясынын жана №1 лицензиялык макулдашуусунда көрсөтүлгөн  35.83 га жер аянтын 2020-жылдын 28-февралына чейин геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө макулдук берилсин.

   

  1. ОсОО “Север KG ”  ишканасынын жетекчиси Абдырахман уулу Курсантбекке чалгындоо иштерин жүргүзүү учурунда кен казып алуу жана сатуу иштерин жүргүзүүгө катуу тыюу салынсын жана мыйзам чегинде жоопкерчилиги суралары эскертилсин.
  2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ак-Жол айыл өкмөтүнүн башчысына жана айыл чарба.турак-жай ,муниципалдык менчикти башкаруу боюнча адиси Ы.Молорбаевке жүктөлсүн.

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 6/3

  2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

  Айыл өкмөтүнүн аймагындагы сейрек токой зоналарын көзөмөлгө алуу жөнүндө

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  VII — сессиясынын күн тартибиндеги  6/3  маселеси болгон Айыл өкмөтүнүн аймагындагы сейрек токой зоналарын көзөмөлгө алуу жөнүндө Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  депутаты И.Сатыбековдун жана айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги VII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Айыл өкмөтүнүн аймагындагы сейрек токой зоналарын көзөмөлгө алуу, жергиликтүү бюджеттин эсебинен алынып , өстүрүлүп жаткан дарактарды багуу , пайдалануу жана коргоо “Кыргыз Республикасынын Токой кодексинин”  10-11 беренесине негиз жүргүзүлсүн.
  2. “Кыргыз Республикасынын Токой кодексинин”  11-21-27-81- беренелерине ылайык айыл өкмөтүнүн аймагындагы токойдун санитардык абалын кароо жана башка иш чараларды жүргүзүү айыл өкмөтүнүн жетекчилигине милдеттендирилсин.
  3. Кыргыз Республикасынын 10.02.2009-жылдагы №97 –токтомуна негиз айыл өкмөтүнүн тургундары турмуш-тиричиликке пайдаланып жаткан отун үчүн айыл өкмөтүнөн 1м3 көлөмүнө 300 сом өлчөмүндө акы алынсын.
  4. Отун акысы учүн квитанция жана башка иш кагаздарын даярдоо айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы С.Ажыматовго милдеттендирилсин.
  5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин Айыл чарба,жаратылышты коргоо, экология, онор жай , транспорт, байланыш, ишкердик, электр энергия, маалымдоо каражаттары маселелери боюнча  туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

                          

  Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.  Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VII- чакырылышынын   кезектеги VII -сессиясынын

   ТОКТОМУ № 6/4

  2018-жылдын 13-апрели                                                                                           Ак-Жол  айылы.

  Турак –жай салуу  үчүн жер аянтын трансформациялоо жөнүндө.

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги  VII — сессиясынын күн тартибиндеги  6/4  маселеси болгон Турак-жай салуу боюнча  жер аянтын трансформациялоо боюнча айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VII -чакырылышынын  кезектеги VII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Ак-Жол айыл  өкмөтүнүн аймагындагы  калктуу конуштардагы  жаңы бөлүнүп жаткан жаш үй-бүлөлөргө жана турак-жай салуу үчүн кезекке турган 301жарандын арызын канааттандырууга  жер аянтынын  жоктугуна  байланыштуу айыл өкмөтүнүн алдындагы айыл чарбасын  жана муниципалдык менчикти башкаруунун башкы адиси Ы.Молорбаевдердин билдирүүсүндө көрсөтүлгөн жалпы 34 га жер аянтын  трансформациялоо  учур талабы экендиги белгиленип , негиздүү деп табылсын.
  2. Бул  токтомду  колдоп ,турмушка ашыруу үчүн  тиешелүү чечим чыгарып берүү жагы  Аксы  райондук  мамлекеттик администрациясынын башчысынан  суралсын.

                         

    Ак-Жол  айылдык аймактык

    Кенешинин  төрагасы:                                                     Т.Батыралиев.

   

   

« Previous Entries   

[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]