ak1

     Ак-Жол айыл Өкмөтүнүн башчысы

     Бердалы Мырзагулов

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

ak2

Ак-Жол айыл Өкмөтүнүн жооптуу катчысы

 Келдейбай Сатыбеков

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

  Ак-Жол айыл Өкмөтүнүн эсеп бөлүмүнүн башчысы

Ажыматов Санжарбек

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

ak4

Ак-Жол айыл Өкмөтүнүн кызматкерлери