[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
 • shapka

          «28-январь_2015 г.                                             АК-Жол айылы    

      АК-Жол айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI-чакырылышынын   кезексиз Х-сессиясынын

                                        №1/1       токтому 

   АК-Жол айыл аймагынын айылдык Кенешинин токтомдорун мамлекеттик тилинде гана кабыл алуу жонундо

  Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жонундо» Мыйзамынын 26- беренесинин 1-1 пунктуна ылайык, АК-Жол айыл аймагынын айылдык Кенеши Кыргыз Республикасынын»Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо» Мыйзамынын 31-беренесине таянып;

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Ак-Жол айыл аймагынын айылдык Кенешинин токтомдору мамлекеттик тилде гана кабыл алынсын.

  2. Аталган токтом Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Жергиликтуу оз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин gamsumo.gov.kg дарегине расмий веб-сайтына жарыялансын.

  3. Аталган токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизуу жагы жооптуу катчы К. Сатыбековго жуктолсун.

  4. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо Ак-Жол айылдык Кенешинин торагасынын  орун басары Э Эшалиевге милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


   shapka

       «28-январь_2015 ж.                                            АК-Жол айылы    

  Ак-Жол айыл аймагынын айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын   кезексиз Х -сессиясынын

                                        №1/2   токтому 

  «Ак-Жол айылдык Кенешинин жаны регламенти жонундо»

  Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо» Мыйзамынын 31-беренесинин 2- болумунун 11-пунктуна ылайыкАк-Жол айыл аймагынын айылдык Кенешинин иштерин уюштуруунун жана алардын ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартибин так белгилоо максатында жумушчу топ тарабынан иштелип чыкканАк-Жол айылдык Кенешинин регламентинин жаны редакциясын талкуулап ,мыйзамдуулук жана укук тартиби туруктуу комиссиясынын торагасынын корутундусун угуп Ак-Жол айылдык Кенеши;

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Ак-Жол айылдык Кенешинин жаныдан кабыл алган регламенти бекитилсин. 

  2. Ак-Жол айылдык Кенешинин регламенти тиркемеси менен Ак-Жол айыл Окмотунун www.akjol.el.kg дарегине расмий веб-сайтына жарыялансын.

  4. Аталган токтомду тиркемелери менен бирге расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизуу жагы жооптуу катчы К.Сатыбековго жуктолсун.

  5. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Ак-Жол айылдык Кенешинин торагасынын  орун басары Э Эшалиевге милдеттендирилсин. 

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


  shapka

  «28-январь_2015 ж.                                            АК-Жол айылы

  Ак-Жол айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI-чакырылышынын   кезексиз Х-сессиясынын

  №  1/3    токтому

  «Ак-Жол айылдык аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын бекитүү жөнүндө»

  Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жонундо» Мыйзамынын 15-беренесинин талаптарына ылайык,Аксы районунун Ак-Жол айыл аймагынын жергиликтуу жамаатынын элдик жыйындарда жергиликтуу жамааттардан,депутаттардан тушкон сын-сунуштар,пикирлерди эске алып,мыйзамдуулук жана укук тартиби боюнча туруктуу комиссиянын корутундусун угуп.Ак-Жол айылдык Кенеши Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо» Мыйзамынын 31- беренесинин 2- болугунун 8-пунктуна таянып;

  ТОКТОМ    КЫЛАТ

  1. Ак-Жол айыл аймагынын жергиликтуу жамаатынын Уставы бекитилсин.
  2. Ак-Жол айылдык Кенешинин жергиликтуу жамаатынын 1- курултайынын « Ак-Жол айылдык Кенешинин  жергиликтуу  жамаатынын  Мыйзамын  кабыл алуу жонундо»   1996-жылдын  23- декабрында кабыл  алынган токтому  кучун  жоготту  деп  табылсын .
  3. Ак-Жол айылдык аймагынын жергиликтуу жамаатынын  Уставы Ак-Жол айыл Окмотунун www.akjol.el.kg. дарегине расмий веб-сайтына жарыялансын.
  4. Аталган токтомду расмий жарыялоо  жана Кыргыз  Республикасынын ченемдик  укуктук  актыларынын  мамлекттик  реестрине  киргизуу  жагы  жооптуу  катчы К.Сатыбековко жуктолсун.
  5. Бул токтомдун аткарылышын  козомолдоо  Ак-Жол  айылдык  Кенешинин мыйзамдуулук жана  укук тартиби боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


  shapka

  17-февраль.2015.ж.                                                                       Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезектеги ХI-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 2

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин   жана туруктуу комиссиясынын 2015-жылга карата иш планын бекитуу жонундо

  Ак-Жол   айыл аймактык  кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясынын кун тартибиндеги  экинчи маселеси боюнча айылдык аймактык Кенештин жооптуу катчысы К.Сатыбековдун билдируусун угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Ак-Жол айыл аймактык  Кенешинин   2015-жылга карата кабыл алган иш планы  №1 тиркемеге ,Ак-Жол айыл аймактык Кенешинин кайрадан тузулгон туруктуу комиссиянын курамын жана алардын иш пландары №2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Ак-Жол айылдык Кенешинин 2015-жылга кабыл алынган иш планы тиркемеси менен жана айылдык Кенештин туруктуу комиссияларынын 2015-жылга карата кабыл алган иш пландары тиркемеси менен Ак-Жол айыл Окмотунун www.akjol.el.kg дарегине расмий веб.сайтына жарыялансын .

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


  shapka

  17-февраль.2015.ж.                                                                          Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезектеги ХI-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 3

  Ак-Жол айыл аймагынын Ак-Жол айыл Окмотунун 2015-жылга карата социалдык-экономикалык онугуу планын бекитуу жонундо

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясынын кун тартибиндеги  учунчу маселеси боюнча айыл Окмот башчысы Б.Мырзагуловдун 2015-жылга кабыл алынган айыл Окмоттун социалдык-экономикалык онугуу планын карап чыгып ,талкуулап айыл аймактык Кенешинин VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясы

  ТОКТОМ КЫЛАТ

  1. Ак-Жол айыл Окмотунун 2015-жылга карата тузулгон социалдык-экономикалык онугуу планы кээ бир алымча-кошумчалар менен бекитилсин.
  2. Социалдык -экономикалык онугуу планынын аткарылышы боюнча калктуу конуштарда эл менен болгон жолугушуу учурларында маалымат берип туруу жагы айыл Окмот башчысына милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


  shapka

  17-февраль 2014.ж.                                          Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезектеги ХI-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 5

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясынын кун тартибиндеги  бешинчи маселеси боюнча айыл аймактык Кенешинин туруктуу комиссиясынын торагасы,депутат К.Оноловдун жана Жаны-Жол милиция болумчосунун башчысы Учкемпиров Иляздын билдируусун угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясы 

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Айыл Округунун аймагындагы менчик автоунаа ээлерине транспорт салыгын оз учурунда толоо максатында тушундуруу иштерин айыл Окмотунун салык инспекциясы менен биргеликте жургузуу жагы колго алынсын.
  2. Мал уурулуктун алдын-алуу боюнча ар бир калктуу конуштар боюнча атайын топтор тузулуп ,айыл Окмотунун аппарат кызматкерлери, Жаны-Жол милиция болумчосунун кызматкерлери менен биргеликте тушундуруу иштери жургузулсун.
  3. Соода туйундорундо мыйзамсыз сатылып жаткан спирт ичимдиктерин токтотуу жонундогу калктуу конуштагы элдердин арызына негиз, мыйзам чегинде чара коруу милиция кызматкерлерине жана айыл Окмот башчысына милдеттендирилсин.
  4. Жаны-Жол милиция болумчосунун элди тейлоодогу жургузуп жаткан штери канааттандырарлык деп табылсын.

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов 


   

  shapka

  17-февраль.2015.ж.                                                                     Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезектеги ХI-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 4

  Ак-Жол айыл Окмотунун алдындагы Жайыт комитетинин жылдык отчету. 2014-жылга карата бюджетинин аткарылышы жана 2015-жылга карата бюджетти  бекитуу жонундо.

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясынын кун тартибиндеги  тортунчу маселеси боюнча айыл аймактык Кенешинин туруктуу комиссиясынын торагасы , депутат Качыбеков Анаркулдун жана Ак-Жол айыл Окмотунун алдындагы Жайыт комитетинин торагасы Ы.Сатыбалдиевдин берген билдируусун угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Ак-Жол айыл Окмотунун алдындагы Жайыт комитетинин торагасынын жылдык отчету кээ бир кемчиликтерди эске алуу менен канааттандырарлык деп белгиленсин.
  2. Жайыт комитетинин 2014-жылга карата бюджетинин аткарылышы кээ бир кемчиликтерди эске алуу менен канааттадыралык деп белгиленсин.
  3. Жайыт комитетинин 2015-жылга карата бюджети кээ бир алымча-кошумчаларды эске алуу менен бекитилсин.
  4. Жайыт мыйзамынын жоболорун бузуп,жайыт билетин албай жана жайыт билетин узартпай чыккан жайыт пайдалануучуларга айып акы салынаары эскертилсин.
  5. Жайыт билетин алуу учун жайыт пайдалануучулар торт тулук малын эмдоодон откондугу тууралуу тактаманы (вет.справка) айыл Окмотунун ветеринардык врачынан алуу жагы милдеттендирилсин.
  6. Айылдык Кенештин аймагындагы торт тулук малдан алынуучу салык статтык отчетто корсотулгон малдын башына эмес ар бир атуулдун кармаган малына , жайыт билетине киргизилген малдын санына жараша топтоо жагы колго алынсын.
  7. Жайыт комитетинин 2015-жылга карата салык алуу жагы айыл Окмотундо тузулгон комиссиянын чечимине негиз томондогудой бекитилсин
   • Кара мал ,жылкыга 56 сом
   • Кой,эчкиге 12 сом
   • Сырттан келген кара мал жана жылкыга 120 сом
   • Сырттан келген кой,эчкиге 25 сом
  8. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Жайыт комитетинин башчысы Ы.Сатыбалдиевке  милдеттендирилсин. 

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


   shapka

  17-февраль.2015.ж.                                                                     Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезектеги ХI-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 6

  Айыл Окмоттун  турак-жай жана Озгочо кырдаалдар боюнча адисинин жыл ичинде жургузгон иштери,элди тейлоодогу абалы,турак-жай учун жер аянттарынын берилиши жонундо

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясынын кун тартибиндеги  алтынчы маселеси боюнча айыл аймактык Кенешинин туруктуу комиссиясынын торагасы, депутат Качыбеков Анаркулдун жана Ак-Жол айыл Окмотунун жер жана турак-жай боюнча адиси М.Смановдун,Озгочо кырдаалдардын алдын алуу боюнча адиси К.Ботобаевдин билдируусун угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясы                                                                                

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Ак-Жол айыл Окмотунун жер жана Турак –жай боюнча адиси  М.Смановдун жыл ичинде жургузуп жаткан иши жана элди тейлоодогу корсоткон кызматы жана Ак- Жол айыл Окмотунун Озгочо кырдаалдардын алдын алуу жана турак-жай  боюнча адиси К.Ботобаевдин жургузуп жаткан иши жана элди тейлоодогу корсоткон кызматы канааттандырарлык деп белгиленсин .
  2. Айыл Окмотунун аймагындагы калктуу конуштар боюнча турак-жайы жер кочкуго, жер жылууга дуушар болуп , узак мооноттуу кредит алган атуулдарды кочуруу иштери колго алуу жагы К.Ботобаевке жуктолсун.
  3. Айыл Окмотунун жер адистерине айылдык аймактын келечек пландарын кайрадан карап чыгуу жагы белгиленсин.
  4. Айыл Окмоттун аймагындагы ФПЗнын суулуу жерлеринин кээ бир участокторунда жер жылуу жана сел нугуна айлангандыктан 1,85 га айыл Окмотунун балансасынан кыскартылсын.
  5. Бул иштер боюнча тиешелуу документтер топтоп баланстан чыгаруу боюнча тиешелуу инстанциялар боюнча иш алып баруу айыл Окмотунун айыл чарба жана турак-жайлар боюнча жетектоочу адиси М.Смановко жуктолсун.

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


  shapka

   17-февраль.2015.ж.                                                                     Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезектеги XI-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 7

  Тегене ,Кара-Тыт айылдарынын айыл башчыларынын жыл ичинде жургузгон ,аткарылган иштери жонундо

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясынын кун тартибиндеги  жетинчи маселеси боюнча  Ак-Жол айыл Окмотунун  Тегене айылынын айыл башчысы Н.Молдобаевдин жана Кара-Тыт айылынын айыл башчысы С.Асаналиевдин жыл ичинде жургузгон иштери боюнча билдируусун угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Тегене айылынын айыл башчысы Н.Молдобаевдин жыл ичинде жургузгон иштери , жалпы элдин талабы боюнча аткарылган иштери оз денгээлинде экендиги белгиленсин.
  2. Аз камсыз болгон уй-булолорго ,бей-бечараларга демоорчулор аркылуу берилип жаткан иш чараларды аткаруу башка айыл башчыларга улгу экендиги белгиленсин.
  3. Кара-Тыт айылынын айыл башчысы С.Асаналиевдин жыл ичинде жургузгон иштери , жалпы элдин талабы боюнча аткарылган иштери канааттандырарлык экендинги белгиленсин.

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


  shapka

  17-февраль.2015.ж.                                                                     Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезектеги XI-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 8 /1

  Айыл  Окмотунун  аймагында  бадачылардын бада  багуудагы   эмгек  акыларын   бекитуу жана  жазгы жана жайкы жайыттаруга кочуп чыгуу,жайлоодон кочуп келуу моонотторун белгилоо жонундо

  Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясынын кун тартибиндеги  сегизинчи маселесинин 1-пункту болгон Айыл  Окмотунун  аймагында  бадачылардын бада  багуудагы   эмгек  акыларын   бекитуу,  жазгы жана жайкы жайыттаруга кочуп чыгуу,жайлоодон кочуп келуу моонотторун белгилоо боюнча  Ак-Жол айыл Окмотунун  жер адиси М.Смановдун билдируусун жана Ак-Жол айыл Окмотунун 13-февраль 2015-жылдагы № 22 буйругун талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезектеги  ХI- сессиясы

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Ак-Жол  айыл  округунун  тургундары  учун  бада  акылары  бардык  айылдарда  бирдей   баада  белгиленсин.

  Жандыктарга   —  60(элуу).сом. 1.кг. тузу менен   жандык  башына.

  Уйларга           —   200(бир  жуз  элуу)сом.тузу  менен.

  1. Белгиленген   бада  акыларын  бузуп   кымбаттатып   жиберген   бадачылырга   Кыргыз  Республикасынын   «салык   мыйзамдарына»  ылайык   чара  коруу  жагы   эскертилсин.
  2. Бул  токтомдун  аткарылышын    козомолдоп   ишке  ашыруу  жагы   айыл  округдун  мал  жана  айыл  чарба  кызматкерлерине,  айыл  башчыларга  милдеттендирилсин.
  3. Ак-Жол  айыл  округунун  тургундары  учун  жаздоого  кочуп  чыгуу   жайлоодон  кочуп   келуу  мооноттору  бардык  айылдарда  бирдей   моонотко  коюлсун.

  Жаздоого —  15 – апрелден   30 –апрелге чейин.

  Жайлоого —  20-  майдан      1-  июнга  чейин.

  Жайлоодон  кочуп  келуу- 5- сентябрдан  кийин  деп  белгиленсин.

  1. Белгиленген   моонотту  бузуп  эгин  жайга  малдарын  тушургон  атуулдарга  айып акы салуу учун  айыл окмоттун аппарат кызматкерлеринен,айыл башчылардан комиссия атайын комиссия тузулсун, айып акылардын суммасын белгилоону колго алышсын.
  2. Бул  токтомдун  аткарылышын    козомолдоп   ишке  ашыруу  жагы   айыл  округдун  мал  жана  айыл  чарба  кызматкерлерине,  айыл  башчыларга  милдеттендирилсин.

   

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов 

   


  shapka

  25-апрель.2015.ж.                                                                                       Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезексиз ХII-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 1

  Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлиги “Кыргызмамжердолбоорлоо”институтуна караштуу Жалал-Абад областтык жерге жайгаштыруу экспедициясынын адистери тарабынан даярдалган Ак-Жол айыл Окмотунун жер пайдалануусунун долбоорлоо план картасын бекитуу жонундо.

  Ак-Жол   айыл аймактык  кенешинин  VI -чакырылышынын  кезексиз  ХII- сессиясынын кун тартибиндеги  биринчи маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлиги “Кыргызмамжердолбоорлоо”институтуна караштуу Жалал-Абад областтык жерге жайгаштыруу экспедициясынын башчысынын айыл Окмотунун башчысына жазган билдируусуно негиз жана бугунку кундо талаш болуп келе жаткан Кара-Тыт ,Кок-Кыя,Жол-Бакан маселелери  боюнча соттук процесстердин журушу боюнча айыл Окмот башчысынын билдируусун  угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезексиз  ХII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлиги “Кыргызмамжердолбоорлоо”институтуна караштуу Жалал-Абад областтык жерге жайгаштыруу экспедициясынын адистери тарабынан даярдалган Ак-Жол айыл Окмотунун жер пайдалануусунун долбоорлоо план картасы бекитилип берилсин.
  1. Бул маселе боюнча журуп жаткан иштер ,соттук процесстердин журушу кабыл алынган чечимдер боюнча оз убагында айылдык Кенештин депутаттарына маалымат берип туруу жагы айыл Окмотунун башчысы Б.Мырзагуловко милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов


   

  shapka

  25-апрель.2015.ж.                                                                                       Ак-Жол  айылы    тел: 6.01.03  6.01.04

  Ак-Жол  айыл аймактык    Кенешинин  VI- чакырылышынын   кезексиз ХII-сессиясынын

  ТОКТОМУ № 2

  Ак-Жол   айыл Окмотундо тузулгон конкурстук комиссиянын отурумунда артыкчылыктуу деп табылган долбоорду бекитуу жонундо.

  Ак-Жол   айыл аймактык  кенешинин  VI -чакырылышынын  кезексиз  ХII- сессиясынын кун тартибиндеги  ,экинчи маселеси боюнча Ак-Жол   айыл Окмотундо тузулгон конкурстук комиссиянын катчысы Ы.Молорбаевдин билдируусун угуп жана талкуулап Ак-Жол   айыл аймактык  Кенешинин  VI -чакырылышынын  кезексиз  ХII — сессиясы               

  Т О К Т О М      К Ы Л А Т

  1. Конкурстук комиссияда женуучу деп табылган Ак-Жол айылынын Шынаа участкасындагы спорт залды куруу боюнча долбоор алгылыктуу деп табылып, инвестициялык конкурска катышуу учун бекитилсин.
  1. Инвестициялык долбоорго катышып жаткан долбоордун мындан аркы тагдыры, анын ишке ашуусу боюнча жургузулуп жаткан иш аракеттер жонундо Ак-Жол айыл аймактык Кенешине маалымат берип туруу жагы Ак-Жол айыл Окмотунун башчысы Б.Мырзагуловко милдеттендирилсин.

   

  Ак-Жол айылдык Кенешинин  торагасы:                     Т. Абасов

  Posted by admin @ 19:18

Comments are closed.

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]