[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
 • shapka

  «17»  февраль  2015-жыл                                        Ак-Жол  айылы.  тел: 6-01-05

  ТОКТОМ  1 /1

  «Ак-Жол айылдык Окмотунун  2014-жылдын бюджетинин аткарылышын кабыл алуу,2015-жылга бюджетин бекитуу жана 2016-2017-жылдарга бюджетинин долбоорун бекитуу жонундо»

  Ак-Жол айылдык Округунун 2014-жылдын  бюджетинин аткарылышын кабыл алуу,2015- жылга бюджетин долбоорун бекитуу жонундо Айыл окмотунун каржы болум башчысынын А.Султамуратовдун билдируусун угуп жана талкуулап Ак-Жол айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын ХI-сессиясы

  Т О К Т О М  К Ы Л А Т: 

  1. Ак-Жол  айыл окмотунун  2014-жылдын  бюджетинин аткарылышы айрым сунуштарды эске алуу менен   канааттандырарлык деп табылсын.
  2. Ак-Жол  айыл окмотунун  2015-жылдын жергиликтуу бюджетинин колому,оздук бекитилген киреше 2453,7 (атайын каражатты кошкондо )    Тендоочу грант  5569,8    Жалпысы: 8023,5 (Сегиз миллион жыйырма  уч мин беш жуз  ) сом    суммасында №1 тиркемеге негиз бекитилсин.
  3. Ак-Жол айыл окмотунун 2015-жылдын жергиликтуу бюджетинин чыгаша болугу №2-тиркемелерге ылайык бекитилсин.
  4. Айыл окмотунун 2015-2016-2017-жылга карата болжолдуу долбоорунун бюджети № 3 тиркемеге ылайык мурунку жылдардагы фактыга негиз жактырылсын . 
  5. Республикалык бюджеттен жергиликтуу бюджетке берилуучу тендоочу грант биринчи кезекте коргоого алынган статьяларга калган сумма башка керектелуучу статьяларга жумшалаары белгиленсин.
  6. Айыл округунун бюджетин узгултуксуз камсыз кылуу максатында оздук кирешелердин салык жана салык эмес толомдордун белгиленген пландарынын ар-бир турлору боюнча аткарууну салык инспекторлоруна милдеттендирилсин.
  7. «Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктарынын негизги принциптери жонундо»мыйзамдын 21-статьясына негиз жалпы жылдык бюджеттин чыгымдарынын коломдорунун 1 пайызга чейинки же болбосо 80,0  сом (сексен  мин )  олчомундо айыл окмотунун  резервдик фондусу болуп тузулсун.
  8.  Айыл Окмотунун сметасына Турак жай жана коммуналдык кызматтар болуму киргизилсин . ( Б-706 29) 
  9.  2015-жылдын 1-январына калдык эсебинен 20,0 мин сом  накталай акча кассалык жугуртууго  калтырылсын.
  10. Жогорудагы аныкталган жергиликтуу бюджеттин аткарылышы боюнча айылдык кенештин бюджет жана каржы комитетине билдируу берип туруу жагы каржы болумунун башчысы А.Султамуратовго  милдеттендирилсин.
  11. Бул токтомдун аткарылышын козомолго алуу жагы айылдык кенештин бюджет жана каржы комитетинин торагасына жуктолсун. 

   

     Ак-Жол  айылдык кенешинин торагасы:                                                     Т.Абасов .


  shapka

       «_17__» февраль    2015-жыл                                               Ак-Жол  айылы.  тел: 6-01-05

  ТОКТОМ    №8/3

  Ак-Жол айыл окмотунун  Финансы  жана Экономика болумунун башчысы А.  Султамуратовдун  жана Ак-Жол айылдык Кенешинин бюджет комитетинин торагасы Батыралиев Темиркулдун  билдируусун угуп жана талкуулап  айылдык Кенешинин VI –чакырылышынын кезектеги ХI-сессиясы 

  Т О К Т О М  К Ы Л А Т: 

  1. Тегене айылындагы спорт залдын курулушуна оздук салымга жергиликтуу бюджеттин эсебинен 284,0 смн сом акча каражаты болунуп берилсин.
  1. Ак-Жол айыл аймагына караштуу Шынаа участкасындагы спорт залдын курулушуна оздук салымга жергиликтуу бюджеттин эсебинен 250,0 смн сом акча каражаты болунуп берилсин.
  1. Бул каражатты болуп  беруу  жагы Ак-Жол айыл окмотунун ФЭБнун башчысы А .Султамуратовго милдеттендирилсин.
  1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Ак-Жол айылдык Кенешинин бюджет комитетинин торагасы Т . Батыралиевге милдеттендирилсин.

   

     Ак-Жол  айылдык Кенешинин торагасы:                                                    Т.Абасов


  shapka

       «_17__» февраль    2015-жыл                                               Ак-Жол  айылы.  тел: 6-01-05

  ТОКТОМ №8/4                 

               «2014-жылдан калган калдык акча каражатын болуштуруу  жонундо »

  Ак-Жол айыл окмотунун  Финансы  жана Экономика болумунун башчысы А.  Султамуратовдун  жана Ак-Жол айылдык Кенешинин бюджет комитетинин торагасы Батыралиев Темиркулдун  билдируусун угуп жана талкуулап  айылдык Кенешинин VI –чакырылышынын кезектеги ХI-сесиясы

  Т О К Т О М  К Ы Л А Т: 

  1. Ак-Жол айыл Окмотунун 1-январь 2015-жылга жергиликтуу бюджеттин калган калдык акча каражаты томондогудой болуп болунсун.

     а) Тегене айылындагы спорт залга оздук салым катары- 284,0 сом.

     б) Шынаа айылындагы спорт залга оздук салым катары -250,0 сом.

     в )  Улуу Ата-Мекендик согуштун 70 жылдык маарекесине карата эстелик орнотуу учун оздук    салым — 200,0 сом.

     д) Айыл Окмотуно  трактор алуу учун оздук салым- 300,0  сом

     г) Ак-Жол айылына  Бала-бакча курууга -999,7 сом

  1. Бул каражатты мыйзам чегинде иштетуу  жагы Ак-Жол айыл окмотунун ФЭБнун башчысы А .Султамуратовго милдеттендирилсин.
  1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Ак-Жол айылдык Кенешинин бюджет комитетинин торагасы Т . Батыралиевге милдеттендирилсин. 

   

     Ак-Жол  айылдык Кенешинин торагасы:                                                    Т.Абасов

  Posted by admin @ 19:38

Comments are closed.

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]